SWITCH vo funkcii VLOOKUP (+VIDEO)

EXCEL – Funkcia SWITCH je novou funkciou vo verzii 2019. Jej hlavnou úlohou je vybrať výsledok podľa hodnotenej bunky. Dá sa povedať, že ňou môžete nahradiť viacero vnorených funkcií IF alebo funkciu IFS.

Základný princíp použitia funkcie SWITCH si môžete pozrieť vo fintičke na facebookovej stránke Excelujme s Excelom (klik sem >>). V článku sa budem venovať jej použitiu v kombinácii s funkciou VLOOKUP.

Môžete si stiahnuť aj excelovský súbor s príkladom, ktorý je použitý v postupe.

PRÍKLAD: Ako vidíte na obrázku, máme viacero výrobkov označených kódom. Každý výrobok je na inom sklade. Pomocou funkcie VLOOKUP chceme priradiť počet na sklade.

Ak je uvedený Sklad 1, tak chceme, aby VLOOKUP vyhľadával v rozsahu E3:F6.

Ak je uvedený Sklad 2, tak chceme, aby VLOOKUP vyhľadával v rozsahu H3:I7.

Ak je uvedený Sklad 3, tak chceme, aby VLOOKUP vyhľadával v rozsahu K3:L5.

Tieto rozsahy nemusia byť na tom istom hárkom. Dokonca môžu byť aj v rôznych excelovských zošitoch (súboroch).

Na „prepínanie“ medzi týmito tromi rozsahmi použijeme funkciu SWITCH, ktorá vezme hodnotu z bunky B2 a podľa toho, či je tam Hodnota = Sklad 1, Sklad 2 alebo Sklad 3, bude jej výsledok.

Rozsahy musia byť zafixované (zadolárované), pretože funkciu budeme kopírovať do ďalších riadkov. Inak by sa adresy posúvali. To ale nechceme. (Ak nepoznáte, pozrite si video >>)

Tento výsledok potom použije funkcia VLOOKUP v argumente Pole tabuľky.

Výsledok v bunke bude vyzerať nasledovne:

Zápis funkcie: =VLOOKUP(A2;SWITCH(B2;“Sklad 1″;$E$3:$F$6;“Sklad 2″;$H$3:$I$7;“Sklad 3″;$K$3:$L$5);2;0)

Video s celým postupom:

Poznámka: Ak nejde video prehrať, môžete si ho pozrieť priamo na YouTube >>

INDEX + MATCH + SWITCH

Na záver trošku vyšší level 🙂

Ak máte radšej funkcie INDEX+MATCH ako VLOOKUP, tiež môžete funkciu SWITCH. Treba ju však vnoriť do oboch funkcií:

=INDEX(SWITCH(B2;“Sklad 1″;$F$3:$F$6;“Sklad 2″;$I$3:$I$7;“Sklad 3″;$L$3:$L$5);MATCH(A2;SWITCH(B2;“Sklad 1″;$E$3:$E$6;“Sklad 2″;$H$3:$H$7;“Sklad 3″;$K$3:$K$5);0))

Krásny zápis, však? 🙂 Výsledok bude rovnaký ako s použitím funkcie VLOOKUP. Podrobnejšie sa vyhľadávacím funkciám venujem v online video kurze „Excel – VLOOKUP+„, kde sa okrem iného dozviete, aké sú ich výhody v porovnaní s používanejšou funkciou VLOOKUP (viac tu >>).

Na nasledujúcich obrázkoch vidíte jednotlivé funkcie INDEX a MATCH.

Funkcia SWITCH vo funkcii INDEX pracuje so stĺpcami Počet (výsledok) a vo funkcii MATCH s prehľadávanými stĺpcami (stĺpce s kódmi).

INDEX + SWITCH:

MATCH + SWITCH:

V súbore s ukážkami je aj príklad s kombináciou INDEX + MATCH + SWITCH (súbor stiahnete tu >>)

Mne funkcia SWITCH ušetrí množstvo práce pri spracovaní reportov. Pevne verím, že si nájde svoje miesto aj vo vašich súboroch 🙂


Ďakujem vám za prečítanie tohto článku, ktorý verím, že je pre vás veľmi prínosný.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>