DATEDIF – utajená funkcia

EXCEL – Aj Excel má svoje tajomstvá. Jedným z nich je funkcia DATEDIF, ktorá dokáže vypočítať rozdiel medzi dvomi dátumami v rokoch, mesiacoch i dňoch.

Prakticky ju využijete pre výpočet veku, počtu odpracovaných rokov a pod.

Má veľmi jednoduchý zápis:

=DATEDIF(počiatočný dátum; koncový dátum; časová jednotka)

Ako časovú jednotku môžete použiť nasledujúce písmená:

  • „y“ – rozdiel v rokoch
  • „m“ – rozdiel v mesiacoch
  • „d“ – rozdiel v dňoch
  • „md“ – rozdiel v dňoch, pričom sú odrátané celé roky a mesiace (tento argument páni z Microsoftu neodporúčajú používať, pretože v určitých prípadoch môže viesť k nesprávnym výsledkom)
  • „ym“ – rozdiel v mesiacoch, pričom sú odrátané celé roky
  • „yd“ – rozdiel v dňoch, pričom sú odrátané celé roky

Celý zápis treba napísať z klávesnice. V zozname funkcií DATEDIF nenájdete.

PRÍKLAD 1: V zozname zamestnancov potrebujeme vypočítať počet odpracovaných rokov.

Funkcia bude mať nasledovný zápis =DATEDIF(C2;D2;„y“)

A výsledok:

Ak k tomu chcete vedieť, aj koľko celých mesiacov, použite =DATEDIF(C2;D2;„ym“). Samotné „m“ by vypočítalo celkový počet mesiacov. Toto budú iba celé mesiace, ktoré ostali po odrátaní celých rokov.

Nebudeme trocháriť, chceme vedieť aj počet dní, ktoré ostali =DATEDIF(C2;D2;„md“) 🙂

PRÍKLAD 2: V zozname zamestnancov potrebujeme vypočítať vek.

Ako koncový dátum použite funkciu TODAY, ktorá bude vždy rátať s aktuálnym dátumom. Zápis bude =DATEDIF(C2;TODAY();“y“)

V príklade sa ráta s dnešným dátumom 5.11.2017.

Obdobne, keď chcete zistiť aj mesiac a počet ostávajúcich dní, použite časové jednotky „ym“ a „md“.

Pre náročných príklad naviac 🙂

PRÍKLAD 3: V jednej bunke zobrazený kompletný vek v rokoch, mesiacoch i dňoch získate spojením funkcií pomocou CONCATENATE alebo &. Zápis bude:

=DATEDIF(C2;TODAY();“y“)&“ r., „&DATEDIF(C2;TODAY();“ym“)&“ m., „&DATEDIF(C2;TODAY();“md“)&“ d.“

Vďaka funkcii TODAY bude výsledok každý deň prepočítaný.

Tajná a predsa taká užitočná 🙂

Ďakujem za prečítanie článku a verím, že informácie v ňom sú pre vás prínosné.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>