VLOOKUPujte obrázky bez VLOOKUPu (+VIDEO)

EXCEL – Funkcia VLOOKUP patrí k najpoužívanejším vyhľadávacím funkciám. Pomocou nej doťahujeme rôzne údaje, prepájame tabuľky, súbory atď. Občas je potrebné „vlookupovať“ aj obrázok, avšak toto VLOOKUP nedokáže. Najjednoduchšie je to s pomocou funkcie INDIRECT.

Je to možné i pomocou iných vyhľadávacích funkcií = kombináciou funkcií INDEX a MATCH. Systém je v podstate rovnaký, preto stále platí, že použitie funkcie INDIRECT je jednoduchšie.

Je to trošku zdĺhavejšie na klikanie a nastavenie, ale výsledný efekt stojí za to 🙂

Postup si pozrite vo videu. Stručný nájdete aj pod videom:

Poznámka: Ak nejde video prehrať, môžete si ho pozrieť priamo na YouTube >>

 1. vložte do súboru obrázky, napr. cez kartu Vložiť > Obrázky,
 2. každý obrázok musí perfektne sedieť v bunke = nemôže z bunky vytŕčať,
 3. vľavo od obrázkov je názov (môže byť aj nad, pod, vpravo – podľa toho potom prispôsobte nasledujúci krok),
 4. vytvorte definovaný názov: vyznačte texty i bunky s obrázkami > karta Vzorce > ikona Vytvoriť z výberu > zaškrtnutý Ľavý stĺpec > Ok => pomenujú sa tak bunky s obrázkami podľa textu vľavo,
 5. skopírujte hociktorú bunku s obrázkom (nie iba obrázok, ale celú bunku), napr. Ctrl+C,
 6. vložte na miesto, kde chcete „vlookupovať“: pravým > Prilepiť špeciálne > Prepojený obrázok => takto získate obrázok celej bunky, nie obrázok obrázku :),
 7. vytvorte pomocný názov: karta Vzorce > Správca názvov > Nový > zadajte názov, napr. Obrazok > do okienka Odkaz zadajte =INDIRECT(adresa bunky, v ktorej budete zadávať výber) > Ok.
  Ak máte v pôvodnom zozname medzery, tak =INDIRECT(SUBSTITUTE(adresa bunky;“ „;“_“)) – je potrebné medzeru nahradiť podčiarkovníkom, čo zabezpečí funkcia SUBSTITUTE. V niektorých jazykových mutáciách sú názvy funkcií preložené (nižšie nájdete český a nemecký preklad),
 8. kliknite na prepojený obrázok a do vzorcového riadku napíšte =Obrazok (ten názov, ktorý ste zadali v predchádzajúcom kroku) > potvrďte Enter.

Preklad funkcie INDIRECT:

 • český Excel: NEPŘÍMÝ.ODKAZ
 • nemecký Excel: INDIREKT

Preklad funkcie SUBSTITUTE:

 • český Excel: DOSADIT
 • nemecký Excel: WECHSELN

Ak používate inú jazykovú mutáciu a originálne anglické názvy nefungujú, napíšte mi na zuzana@zuzanapogranova.sk.

Môžete si stiahnuť aj hotové súbory:

Poznámka: Ak sa vám nedarí stiahnuť súbory, tak kliknite na tlačidlo pravým > Uložiť cieľ odkazu ako… alebo Uložiť prepojenie ako… (Alebo niečo podobné. Text sa líši podľa prehliadača, ktorý používate.)

Tipy:

Ďakujem za prečítanie článku. Dúfam, že postup vo videu vám pomôže lepšie pochopiť funkciu VLOOKUP.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>