Výsledky prieskumu a moje ciele

EXCEL – Od roku 2016 mám na svojej stránke v ponuke rôzne video-kurzy. Vždy sa po nejakom čase zaujímam o to, aký priniesli účastníkovi efekt. Žiaľ som dostala dosť odpovedí v zmysle: „Ešte som nemal čas, ale určite sa k tomu dostanem.“

To poznám: „určite raz“ nikdy nepríde… Preto som uvažovala nad tým, ako kurzy spracovať tak, aby si každý ten čas naozaj našiel a zbytočne nevyhadzoval svoje peniaze.

Minulý rok ma to motivovalo k tvorbe dvoch online video-kurzov, ktoré som poňala úplne inak:

 • v máji prebehol kurz ku kontingenčným tabuľkám a teraz v apríli bude prebiehať druhé kolo. Ak vás kontingenčné tabuľky (pivotky) zaujímajú, na tejto stránke sa dozviete viac a môžete sa tam aj prihlásiť do kurzu>>
 • v decembri prebehol kurz k podmienenému formátovaniu (kurz budem určite opakovať aj tento rok). Ak vás zaujíma tento nástroj, viac nájdete tu >>

V čom sú tieto kurzy iné?

Dve črty ich odlišujú od bežných video-kurzov:

 1. Prebiehajú online s postupným uvoľňovaním lekcií: jeden deň = jedna lekcia, t.j. každý deň je prístupná nová lekcia. Hodinu denne si nájdeme ľahšie ako celý deň venovaný kurzu. Možno poznáte príbeh so slonom: zjesť slona na posedenie je náročné, na to si nikto nechce trúfnuť. Ale ak ho rozkúskujete, tak ho postupne zjete celého. A presne to je aj základnou myšlienkou online video-kurzov s postupným sprístupňovaním lekcií. Postupne krok za krokom…
 2. Účastníci majú k dispozícii členstvo v uzavretej facebookovej skupine, kde môžu klásť prípadné otázky, navzájom si pomáhať a motivovať sa. Väčšinou sa ma aj tak pýtajú v mailoch, keďže často sa otázky týkajú firemných súborov, ktoré nie je vhodné zverejňovať. Ale na všeobecné otázky a vytvorenie kolektívneho ducha je skupina dobrým riešením.

Dotazník

No stále som mala pocit, že to nie je úplne ono. Že tým kurzom ešte niečo chýba… Preto sme pred pár mesiacmi v spolupráci s SPU v Nitre uskutočnili prieskum ohľadne foriem vzdelávania dospelých, aby sme zistili hlavne to, v čom ľudia vidia najväčšie výhody a nevýhody.

Zistenia som mala potom v pláne nejako zakomponovať do mojich kurzov, aby som odbúrala čo najviac nevýhod.

Porovnávali sme tri formy:

 • prezenčné vzdelávanie = s lektorom a ostatnými účastníkmi ste v jednej miestnosti, stretnete sa v dohodnutom čase,
 • online vzdelávanie = s lektorom a ostatnými účastníkmi sa spojíte online v rovnakom čase (napr. cez Zoom, Teams), stretnete sa v dohodnutom čase,
 • video kurzy = sami bez lektora a ostatných účastníkov si púšťate videá v čase, kedy vám vyhovuje.

Výsledná správa je dosť rozsiahla, preto teraz vyberiem len body, ktoré ma zaujímajú z pohľadu skvalitnenia mojich online video-kurzov.

Na úvod ešte trošku „omáčky“ k tomu, čo ma zaujalo/potešilo alebo čo je faktom a pokladám za dôležité uviesť, keďže situácia je v rokoch 2020 a 2021 (povedzme) neštandardná. Niektoré súvislosti uvádzam najmä preto, aby boli zrejmé, keď si niekto bude článok čítať o niekoľko rokov.

Určite by bolo zaujímavé urobiť rovnaký prieskum, keď skončia všetky pandemické opatrenia, a porovnať výsledky.

Prieskumu sa zúčastnilo 401 respondentov a možno ste medzi nimi boli i vy 🙂

Najviac respondentov má skúsenosti s prezenčnými kurzami a najmenej s video-kurzami, čo je pochopiteľné, keďže prezenčné kurzy tvoria najväčší podiel ponúkaných kurzov na trhu. Spoločnosti svojim zamestnancom tiež v prevažnej miere zabezpečujú prezenčné kurzy. Online a video-kurzy doteraz na Slovensku neboli veľmi rozšírené. Ich výrazný nárast spôsobila pandémia vírusu Covid 19.

Graf 1: Absolvované počítačové kurzy v rôznych formách

Kurzy kancelárskych programov vedú vo všetkých troch formách, čo ma ako lektorku programu Excel samozrejme veľmi potešilo. Väčšina respondentov dokonca uviedla konkrétne Excel.

Viac ma však zaujímali výhody a nevýhody jednotlivých foriem. Viac-menej sa dá povedať, že čo bolo výhodou v jednom, bolo nevýhodou v druhom. V ani jednom bode nie je zhoda. Možno by sa zhodli v bode, že treba ponamáhať mozgové závity. Otázkou je, či by to bola výhoda alebo nevýhoda 🙂

Pevne verím, že výhoda, keďže cieľom každého kurzu je priniesť nejaký pozitívny efekt (napr. pomôcť pri práci, ušetriť čas, energiu alebo peniaze). Žiaľ ako lektorka som zastrešovala aj kurzy, ktorých sa zamestnanci zúčastnili len „pre čiarku“, ale to je už na inú tému…

Nasledujúcich 6 grafov hovorí za seba a akýkoľvek komentár by bol zbytočný… (Poznámka: Po kliknutí na obrázok sa zväčší a bude kvalitnejšie jeho zobrazenie.)

Graf 2: Výhody prezenčných kurzov

Graf 3: Nevýhody prezenčných kurzov

Graf 4: Výhody online kurzov

Graf 5: Nevýhody online kurzov

Graf 6: Výhody video-kurzov

Graf 7: Nevýhody video-kurzov

Výhody a nevýhody, ktoré respondenti vyberali najviac a ktoré sa dajú medzi formami porovnať, som zhrnula do prehľadnej tabuľky:

√ – je to výhoda / nie je s tým problém

X – je to nevýhoda / absentuje / problém

Keďže sa stále viac prikláňam k novej forme online video-kurzov, tak som v nich chcela nejakým spôsobom eliminovať uvedené nevýhody.

Tak snáď sa mi to podarilo a absolventi kurzov mi dajú za pravdu 🙂

a) prítomnosť lektora

Riešenie: Toto je najtvrdší oriešok, ktorý v online priestore neprelúskneme. Prvý bod mínusový, ale dúfam, že ostatnými to vykompenzujem. Ono ale možno ani tak nejde o samotného lektora, ako skôr o diskusiu a okamžitú spätnú väzbu, ktoré rozoberám v ďalších bodoch.

b) možnosť diskusie

Riešenie: každý účastník kurzu sa môže pridať do uzavretej skupiny na Facebooku, kde je priestoru na diskusiu až až. Dokonca vôbec nevadí, ak sa nejakej téme venuje viac času, čo by pri prezenčnom kurze nebolo možné.

Samozrejme ak nemáte konto na Facebooku, nie je nutné si ho zakladať. No v minulom roku sa stalo, že si jeden účastník „oprášil“ svoje staré prihlasovacie údaje a jeden si dokonca aj konto založil.

c) okamžitá spätná väzba/odpoveď na otázky

Riešenie 1: Každá lekcia obsahuje podrobné video so všetkými podstatnými informáciami, aby bolo čo najmenej nejasností a dodatočných otázok 🙂

Riešenie 2: Prípadné otázky môže každý položiť vo FB skupine, alebo mi poslať e-mail.

Odpoveď však niekedy nie je okamžitá. Tiež nesedím celé dni pri počítači a hlavne niektorí sa k videám dostanú v noci. Takže naozaj nečakám, či mi náhodou niekto o druhej v noci nepošle otázku, aby som mu mohla okamžite odpovedať 🙂 Každopádne sa snažím, aby každý dostal odpoveď čo najskôr. Minulý rok som to podcenila a mala som niekoľko celodenných kurzov a konzultácií, ktoré si vyžadovali veľa môjho času. Preto niektorí účastníci online kurzu dostali odo mňa odpoveď až na druhý deň, čomu by som sa teraz rada vyhla. Tiež sa učím na svojich chybách…

Riešenie 3: Preto si na to obdobie, kedy bude kurz prebiehať, neplánujem žiadne celodenné školenia a ani náročnejšie projekty.

Čo ma teší, že v tomto bola veľmi užitočná FB skupina, kde na otázky odpovedali ostatní účastníci.

d) prítomnosť ďalších účastníkov (stretávanie sa a spoznávanie nových ľudí)

Riešenie:: Posledná veta v predchádzajúcom bode to jasne a stručne vystihla. Avšak cítim, že to nie je úplne tá socializácia, na ktorú respondenti narážali.

Paradoxne z online video-kurzov, ktoré som absolvovala a ktoré boli založené na rovnakom systéme s uzavretou FB skupinou, mám viac kontaktov (priateľstvá alebo pracovné), ako z klasických kurzov. A že som ich teda absolvovala riadne množstvo… Na klasickom kurze ste jeden deň a nie je možné ľudí až tak spoznať. Pri online video-kurze sa „stretávate“ každý deň a je tak väčší priestor si s ostatnými podebatovať.

Plánované riešenie: Keďže s viacerými účastníkmi komunikujeme aj po skončení kurzu a riešime už aj iné excelovské projekty, tak by som ich veľmi rada stretla aj osobne. S niektorými už máme dohodnutú kávičku, keď budú zrušené obmedzenia 🙂 No mám v hlave aj nápad na väčšie stretnutie, na ktorom by sme aj „EXCEL-ovali“, aj sa zabavili, lepšie spoznali. Ale to budem musieť ešte riadne domyslieť…

e) možnosť konzultovať otázky s inými účastníkmi (napr. cez prestávku)

Riešenie: Tu by som sa opakovala = riešenie je rovnaké ako v bode d).

f) nie je stanovený presný čas, človek sa musí donútiť

Riešenie: Nikomu do hlavy nevidím a nikoho ani na diaľku neprinútim… Určite v tomto smere pomôže to, že sú lekcie prístupné postupne. Každý deň niečo. Sú dané aj termíny: presný začiatok a koniec kurzu, každý deň nová lekcia. Nikto nemá rád, keď sa úlohy hromadia a preto sa každý snaží úlohu prejsť v deň, kedy bola sprístupnená. Najviac sa mi páčili reakcie, že už sa nevedia dočkať ďalšieho dňa, lebo ich to baví 🙂 Myslím si, že keby dostali všetko hneď, tak to množstvo informácií človeka odradí. Takéto spracovanie kurzu je očividne naozaj motivačné.

g) nebezpečenstvo, že sa niečo naučím zle (fixácia chyby, zlého návyku)

Riešenie 1: Tomuto nebezpečenstvu by mali zabrániť krátke a podrobné videá, ktoré si môžete pozrieť viackrát.

Riešenie 2: Príklady na precvičenie v každej lekcii odhalia, či bol postup pochopený správne. Našťastie Excel nie je striktne daný a žiadny postup, ktorý vás dovedie k výsledku nie je zlý. Môže byť len zdĺhavejší. Pri niektorých témach ukážem aj viac možností a je na každom, aby si vybral spôsob, ktorý sa mu zdá najjednoduchší.

Zatiaľ som týmto spôsobom realizovala iba dva kurzy, ale ohlasy boli veľmi pozitívne. Oveľa pozitívnejšie, ako na ostatné video-kurzy, ktoré boli poňaté klasickým spôsobom (=všetky videá dostupné naraz).

Osobne si myslím, že časom ľudia viac ocenia výhody online a video-kurzov. K tomuto názoru ma vedú aj odpovede na poslednú otázku, kde mohol každý vyjadriť svoj názor.

Napríklad sa viacerí vyjadrili, že podľa nich majú online a video-kurzy určite budúcnosť. V mnohých prípadoch môžu byť efektívnejšie ako prezenčné. Človek si zo začiatku zvyká, ale potom to už ide.

Časom dokonca viacerí respondenti zistili, že výhody prevládajú nad nevýhodami. Aj keď chýba osobný kontakt, tak ušetrený čas, ktorý museli obetovať, aby na školenie docestovali, môžu venovať svojej rodine, záľubám alebo podnikaniu. A toto je podľa mňa výhoda výhod 🙂 Vzdelávanie má byť len bodom, ktorý vás posunie ďalej. Samozrejme je dôležité a zaslúži si čas, ale nemôže byť dlhodobo na úkor rodiny, koníčkov a vlastného zamestnania.

Zaujímavý je aj názor, že v súčasnosti potrebujú techniku v domácnosti viacerí (rodičia sú na home office, deti sa učia z domu), preto sú z toho frustrovaní a online vzdelávanie alebo videá nehodnotia pozitívne. No keď sa „život vráti do normálnych koľají“, tak určite bude forma videí v mnohých prípadoch viac vítaná.

Uvidíme časom, či mali pravdu…

Na záver ešte uvediem môj pohľad ako lektora:

 • Tiež mi chýbajú klasické kurzy, kde sa s účastníkmi stretneme v jednej miestnosti. Mám rada spoločnosť. Často býva zábava a ľudia si aj oddýchnu od bežných pracovných povinností.
 • No na druhej strane video-kurzy poskytujú príležitosť pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť klasického prezenčného alebo online vzdelávania.
 • V rovnakom čase sa môže zapojiť neobmedzený počet záujemcov. Aby bolo bežné školenie Excelu (či už prezenčne, alebo online) efektívne, tak je maximálny počet osôb 10. Optimálny počet 5 – 6 osôb. Pri video-kurzoch to môžu byť desiatky i stovky…
 • Výhodou videí je aj to, že ak náhodou odbehnete myšlienkami, tak si video pustíte znovu. Ak niečo už poznáte, tak to môžete preskočiť. Pri klasickom kurze lektora nemôžete pretočiť o 2 minúty späť alebo v sekunde vypnúť 🙂

Dúfam, že video-kurzy si nájdu svoje miesto vo vzdelávaní.

Ak vás zaujal štýl online video-kurzu s postupným sprístupňovaním lekcií, tak vás pozývam – práve sú otvorené brány druhého ročníka kurzu „Excel – Kontingenčné tabuľky. Keďže príprava i samotný priebeh sú technicky i organizačne náročné, kurz sa koná iba raz v roku. Pre viac informácií kliknite sem >>

A potom budem očakávať váš názor na to, či sa mi podarilo splniť môj cieľ = eliminovať nevýhody klasických video-kurzov a priblížiť sa k výhodám prezenčných kurzov.

Toto je asi najdlhší článok, aký ste na mojom webe mohli čítať…  🙂 Ak ste dočítali až do konca, tak ďakujem a cením si to…

Ďakujem za váš čas, ktorý ste venovali prečítaniu tohto článku a verím, že práca v Exceli bude pre vás hračka. 🙂

Zuzana

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>