Z 0 na 100 za päť sekúnd

EXCEL – Excel býva občas spomalený, ale akoby naschvál iba pri niektorých súboroch.

Príčinou môže byť pripojenie na externý súbor. Často užívatelia ani nevedia, že niečo takéto vo svojom súbore majú. Pripojenie vzniká, keď do excelovského zošita importujete súbor iného formátu (napr. txt, csv, tsv, xml atď.).

Údaje importované do Excelu sú tak stále napojené na zdroj. Ak sa v zdroji niečo zmení, údaje v Exceli sa aktualizujú. Väčšinou však túto schopnosť nepotrebujeme, pretože údaje sú vložené jednorazovo. Pripojenie ale spomaľuje Excel, ktorý pravidelne kontroluje, či sa v pripojenom zdrojovom súbore niečo nezmenilo.

Ak je údajov veľa, tak mu to dlho trvá. Vykonáva to síce na pozadí, môžeme normálne s údajmi pracovať. Ale aj tak k tomu potrebuje nejakú energiu a potom sú činnosti, ktoré vykonávame, spomalené.

Pripojenie prerušíte pomocou ikony Pripojenia (Connections) na karte Údaje (Data).

1_udaje

V otvorenom okne uvidíte zoznam pripojených súborov.

V lepšom prípade je tam jedna položka, v horšom prípade ich je tam viac. Mala som tú česť vidieť neskutočne dlhý zoznam pripojených súborov. Keď sme s majiteľom súboru pripojenia odstránili, mal takú radosť z rýchleho Excelu, až som mala obavy, že tú noc ani spať nebude 🙂

2_Odstranit

V zozname vyberte položku a kliknite na tlačidlo Odstrániť (Remove).

Ak chcete vybrať viacero položiek, odklikajte ich pomocou Ctrl alebo vyberte prvú, stlačte Shift a kliknite na poslednú.

Po odstránení všetkých pripojení kliknite na Zavrieť (Close).

Po odstránení pripojení sa rýchlosť Excelu môže náramne zrýchliť.

Ak v zozname nemáte žiadnu pripojenú položku, tak problém, ktorý spôsobuje spomalenie, bude v niečom inom.

Napríklad, problém vzniká aj pri veľkých obrázkoch, ktoré môžete zmenšiť kompresiou. Podrobný postup popisujem v článku „Aj obrázky občas potrebujú diétu“. Aj keď toto je skôr problémom PowerPointu a Wordu, než Excelu.

Príčinou môžu byť aj makrá v súbore a mnohé ďalšie. S pripojením sa však stretávam najčastejšie.

Tento článok vznikol na základe podnetov od mojich “spolužiakov” z kurzu, ktorý v týchto dňoch navštevujem. Vzdelávanie je nekonečná cesta a ja som rada, že im môžem tiež pomôcť a takouto cestou vrátiť to, čo som sa ja naučila (a ešte naučím) od nich.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>