Funkcia VLOOKUP ako ju nepoznáte

EXCEL – Dnes som dostala otázku k funkcii IF. A odpoveďou je VLOOKUP… 😉

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či ste už písali článok: ako vložiť do funkcie IF viac otázok alebo ako postupovať, keď máme viac ako dve odpovede. Zatiaľ som ho nenašla 🙂

Ide o to, že chcem do vyúčtovania SC zadať vzorec, podľa ktorého sa automaticky vypočítajú diéty (podľa počtu hodín, ktoré strávil človek na ceste). Ďakujem 🙂  Mária

Ak je viac ako jedna odpoveď, dá sa použiť funkcia IF a do nej vnoriť ďalší IF a ďalší a ďalší… a môžete sa „uifovať“ do bezvedomia…

Ak je viac ako jedna odpoveď, použite VLOOKUP. A toto som odporučila aj Márii. Kým si prečíta odpoveď na svoj e-mail, tak snáď bude aj článok hotový 😀

  • Viac o funkcii IF (v českom Exceli KDYŽ, v nemeckom WENN) si môžete prečítať v článku – klik sem >>
  • Viac o najčastejšom využití funkcie VLOOKUP (v českom Exceli SVYHLEDAT, v nemeckom SVERWEIS) sa dozviete v článku – klik sem >>

No a teraz naspäť k Máriinmu problému.

Netuším, ako sa počítajú služobné cesty a diéty, tak si vymyslím príklad k priradeniu odmeny. Peniazom rozumieme všetci, tak dúfam, že to bude vhodný príklad 🙂

Obchodníci predali uvedený počet kusov.

Odmeny im udeľujeme podľa počtu predaných kusov. Napríklad, ak je predaj menší ako 100 ks, dostane odmenu 5 €. Ak je viac alebo rovný ako 100 a menej ako 200 ks, dostane 20 €, atď.

Na tom, ako tabuľka vyzerá, nezáleží pri funkcii IF. Pri funkcii VLOOKUP je to však veľmi dôležité:

  1. tabuľka musí obsahovať dolnú hranicu intervalu, podľa ktorého priraďujeme odmenu,
  2. hranice musia ísť od najmenšej po najväčšiu,
  3. stĺpec s hranicami musí byť naľavo a odmeny vpravo – medzi nimi môžu byť aj ďalšie stĺpce.

Uvedenie znamienok >= v tabuľke nie je dôležité, nemusí tam byť. Je to len pre zorientovanie sa.

Odmeny priradíme pomocou funkcie VLOOKUP. Nebudem písať podrobný postup, ten nájdete v článku >>

Tu popíšem len kokrétne argumenty, ako vidíte na obrázku.

  • argument Vyhľadávaná hodnota (Lookup Value) obsahuje hodnotu, podľa ktorej priraďujeme odmenu,
  • argument Pole tabuľky (Table array) obsahuje tabuľku s odmenami – vyznačený rozsah musí obsahovať stĺpec s hranicami aj s odmenami. Tento argument je zafixovaný dolármi, aby sa pri kopírovaní do ďalších riadkov adresy neposúvali,
  • argument Číslo indexu stĺpca (Col index num) je poradové číslo stĺpca, v ktorom sú odmeny,
  • posledný argument Vyhľadávanie rozsahu (Range Lookup) obsahuje 1, čiže približné vyhľadávanie. Približné preto, lebo počet kusov (v tomto prípade 88) presne v tom stĺpci s hranicami nenájdeme. Chceme hodnotu, ktorá sa k tomu blíži.

Potvrdíme Ok a skopírujeme funkciu do ďalších riadkov.

Jednoduché a rýchle, netreba sa trápiť s funkciou IF. Nechcem ju dehonestovať, ale v tomto prípade je VLOOKUP určite šikovnejším riešením 🙂

Ďakujem za prečítanie článku a prajem vám veľa zdaru.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>