5400000 alebo 5,4 mil.?

EXCEL – Ktoré zobrazenie čísla sa vám zdá prehľadnejšie v tabuľke alebo v prezentácii? Ak tabuľka obsahuje kvantum čísel v miliónoch alebo v tisíckach, je niekedy lepšie hodnoty „skrátiť“.

mil01

Asi sa niektorí teraz zamýšľate nad tým, že kedy budete s takýmito maxi číslami pracovať… Napríklad, keď budete robiť štatistiku počtu obyvateľov rôznych krajín, analyzovať tržby spoločnosti alebo možno časom budete mať takú sumu na účte v banke 😉

Dosť bolo teoretizovania, poďme na praktický postup. Takéto nastavenie vykonáte pomocou vlastného formátu čísel.

Pozrite si video alebo podrobný postup pod ním.

  1. vyznačte hodnoty, ktorých zobrazenie chcete zmeniť
  2. otvorte okno Formátovať bunky… (Format Cells…) (napr. z ponuky cez pravé tlačidlo myši)
    mil02
  3. vľavo zvoľte kategóriu Vlastné (Custom) a vpravo v okienku Typ (Type) vymažte, čo je tam napísané, a napíšte 0,0  „ mil.“
    mil03

Slovom: nula čiarka nula medzera medzera úvodzovky medzera mil. úvodzovky

Vtipné, že? Nech sa páči vysvetlivky 🙂

Nula vo vlastnom formáte znamená, že v bunke bude číslo.

Za desatinnú čiarku vložíte toľko núl, koľko desatinných miest, chcete zobraziť. V príklade je jedno desatinné miesto = jedna nula.

Počet medzier za nulou znamená, či bude číslo zobrazené v tisícoch = jedna medzera, alebo v miliónoch = dve medzery, atď.

„mil.“ predstavuje vlastnú mernú jednotku, ktorá musí byť v úvodzovkách.

  1. potvrďte OK

Takto zobrazené čísla zaberú menej miesta ako celé hodnoty.

Číslo môžete zobraziť aj bez textu „mil.“. Napíšte len 0,0 s požadovaným počtom medzier a napr. do hlavičky stĺpca vložíte informáciu, že hodnoty sú v miliónoch.

mil04

Nastavenie formátu čísla dokáže aj takéto divy.


Ďakujem za prečítanie tohto článku. Verím, že informácie sú pre vás užitočné.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>