Losovanie v Exceli

EXCEL – Excel sa dá využiť aj na zábavu 🙂 Napríklad na losovanie.

Keď facebooková stránka Excelujme s Excelom prekročila 4000 fanúšikov, tak som vyhlásila súťaž. Každý si mohol vybrať, či chce vyhrať prístup do online video kurzu „Excel – 7 TOP nástrojov“, alebo „Makrá v Exceli“.

Výhercov som losovala – ako inak – v Exceli 🙂 Po zverejnení videa (môžete si ho pozrieť kliknutím sem >> ), mi začali chodiť správy s otázkami:

  • „Ako ste urobili to losovanie?“
  • „To losovanie je pomocou makra?“
  • „Ako si môžem niečo také vytvoriť?“
  • ….. a mnohé ďalšie, ale v podstate o tom istom.

Niektoré diskusie skončili prosbou: „Mohli by ste mi, prosím, poslať tento súbor? Alebo aspoň kód?“

Nakoniec som sa nechala ukecať… 🙂 tu si môžete stiahnuť súbor s losovaním a upraviť si ho podľa seba.

Nie je to ten istý, ktorý som použila pri súťaži. Samozrejme, mená sú vymyslené. Upravený je aj počet výhercov. Ale drobnými úpravami v kóde si môžete počet vylosovaných upraviť podľa seba.

Ako to celé funguje?

  • makro do bunky F4 vloží funkciu RANDBETWEEN, ktorá vyberá náhodné číslo od 1 po najvyššie číslo v stĺpci A. Potom hárok prepočíta 10000-krát, čím sa vytvára dojem losovania. Dĺžka losovania závisí od šikovnosti vášho počítača,
  • bunku F4 môžete pred samotným losovaním vymazať, aby tam nebolo žiadne meno. Makro si potom funkciu doplní samo,
  • vedľa v bunke G4 je pomocou funkcie VLOOKUP (v českom Exceli SVYHLEDAT) doplnené meno vylosovaného.

Tento súbor môžete použiť bez výrazných úprav.

Dôležité sú len dve veci – tie musia ostať na svojom mieste (ak ich potrebujete presunúť, treba upraviť aj makro):

  1. čísla v stĺpci A,
  2. mená v stĺpci B.

O všetko ostatné sa postará makro.

Zvyšok hárku i celkový vzhľad (ak sa vám napríklad nepáči oranžová) si môžete upraviť, ako potrebujete.

Určite sa dá losovanie vytvoriť aj inak, ale toto bolo prvé a najrýchlejšie riešenie, ktoré mi napadlo 🙂

Losovanie v Exceli sa dá využiť pri viacerých príležitostiach, napríklad na plese pre spestrenie tomboly. Moja kreativita si už predstavuje, ako sa dá hárok doplniť o tabuľku, kde budú už vylosované ceny s menami. Toto môže tiež automaticky robiť makro…

Alebo na športovom dni tiež pri losovaní tomboly, pre zabavenie detí alebo aj dospelých na chate…

Možností je naozaj veľa. Napíšete mi, ako ho využijete vy 🙂


Ďakujem za prečítanie článku. Verím, že losovanie v Exceli podľa tohto návodu, bude pre vás hračka.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>