CSV v Exceli – problémy s desatinnými bodkami

EXCEL – Pri otváraní textových súborov s príponou csv, txt a pod. v Exceli vznikajú problémy najmä, ak je použitá desatinná bodka namiesto čiarky.

Ďalšími problémami bývajú dátumy vo formáte mesiac.deň.rok alebo číselné kódy začínajúce nulou.

Trápenie veľké a pritom je riešenie také jednoduché 🙂

Pozrite si nasledujúce video alebo podrobný postup pod ním.

Dozvite sa:

 • ako nastaviť, aby bola namiesto desatinnej bodky čiarka,
 • ako zabezpečiť, aby sa nepokazil dátum, ktorý je v inom ako „našom“ formáte,
 • ako ponechať nuly na začiatku čísla, napr. v prípade telefónneho čísla alebo číselných kódov.

Podrobný postup:

 1. karta Údaje >> Z textu (Data >> From Text)
  csv0
 2. v otvorenom okne nájdite váš súbor, ktorý chcete otvoriť v Exceli a potvrďte Importovať (Import)
 3. otvorí sa Sprievodca importom textu (Text Import Wizard)
  csv1
 4. vyberte, či sú údaje Oddelené (Delimited) nejakým oddeľovačom, alebo stĺpce majú rovnakú = Pevnú šírku (Fixed width)
 5. ak v ukážke vidíte prvé riadky, ktoré pre vás nie sú potrebné, tak upravte Import začať v riadku (Start import at row)
 6. Pôvod súboru (File origin) je potrebné upraviť v prípade, že Excel správne nerozoznal typ písma, napr. diakritiku a pod. V našich končinách postačia stredoeurópske jazyky.
 7. potvrďte Ďalej (Next)
 8. v druhom kroku zvoľte oddeľovač medzi stĺpcami – vidíte v ukážke dolu. V prípade súborov csv to býva bodkočiarka (semicolon)
  csv2
 9. potvrďte Ďalej (Next)
 10. v treťom kroku je potrebné upresniť desatinnú čiarku/bodku, resp. nastaviť formát dátumu. Ak v ukážke vidíte, že namiesto desatinnej bodky máte čiarku, kliknite na Spresniť (Advanced)
  csv3
 11. tu nastavte desatinnú bodku, resp. čiarku podľa potreby. Prípadne aj ak máte oddeľovače tisícov. Nastavujte to, čo vidíte v ukážke sprievodcu importom. To, že vy chcete desatinnú čiarku, to Excel vie. Ale je potrebné mu zadať, ako je to v importovanom súbore
  csv4
 12. ďalším problémom môžu byť dátumy. V ukážke na obrázku vidíte, že sú zadané opačne – najskôr je mesiac, potom deň a napokon rok. Ak máte nejaký stĺpec s dátumom, kliknite naň a vľavo zvoľte správny formát dátumu. V príklade v ukážke je to MDR (mesiac.deň.rok). Opäť nastavujete to, ako je to v ukážke sprievodcu. Po importe to vo vašom súbore budete mať tak, ako vždy
  csv5
 13. v prvom stĺpci sú čísla začínajúce nulou. V tomto prípade, by po importovaní Excel nuly vyhodil. Je preto vhodné kliknúť na stĺpec a zvoliť formát textu
  csv6
 14. ostatné stĺpce môžu ostať vo formáte Všeobecný (General)
 15. potvrďte Dokončiť (Finish)
 16. vyberte bunku, kde sa majú údaje importovať a potvrďte OK
  csv7

Dôležité: údaje sú stále napojené na zdrojový textový súbor csv. To znamená, že ak sa niečo zmení v textovom súbore, prejaví sa to aj v Exceli. Toto ale väčšinou nepotrebujeme.

Prepojenie preto odporúčam prerušiť. Bližšie som o tom písala v článku Z 0 na 100 za päť sekúnd. Kliknite na Údaje >> Prepojenia (Data >> Connections) a zvoľte Odstrániť (Remove).
csv8

csv9

S použitím sprievodcu importom vás už viac nebudú trápiť bodky namiesto čiarok. Excel z nich už nebude robiť dátumy, keď tam bude bodka, ale vloží desatinnú čiarku. Odpadne aj trápenie s dátumami v inom poradí dní a mesiacov. Vaše údaje budú importované v poriadku.


Ďakujem za prečítanie tohto článku. Verím, že informácie sú pre vás užitočné a využijete ich v praxi.

Zuzana Pogranová
Som dlhoročnou lektorkou programu MS Excel a svojich klientov učím, ako Excel „premýšľa“, čo ponúka a ako nájdu a použijú ten správny postup pre svoje výpočty. Viac o mne >>