Kurz EXCEL - VLOOKUP
(vyhľadávacie funkcie)

Chcete získať prístup do kurzu? Viac informácií nájdete tu >>