vďaka vzorcom a funkciám... 

Nechajte Excel, nech počíta a spracováva údaje za vás, ušetríte si množstvo času a nervov použitím vzorcov a funkcií. 

Poďme pekne od začiatku - viete čo je: 

Vzorce v Exceli sú jednoduché matematické operácie: súčet, rozdiel, súčin a podiel. Ku vzorcom radíme aj ďalšie operácie, napríklad porovnanie hodnôt pomocou znamienok >, <, = (väčší, menší, rovný) a iné.

Funkcia v Exceli je tiež vzorcom, pričom už má v sebe zabudovaný výpočet. Napríklad SUM, IF, VLOOKUP, ROUND, COUNT, TODAY... Najpoužívanejšou funkciu je SUM, ktorá predstavuje súčet hodnôt. Keď potrebujete sčítať väčšie množstvo hodnôt, tak namiesto zdĺhavého zadávania vzorca =bunka+bunka+bunka+... použijete funkciu SUM, ktorou si ušetríte množstvo času.

Dobrá správa je, že...

nemusíte poznať všetky funkcie, ktoré Excel ponúka. Dôležité je mať prehľad a poznať systém, ako funkcie fungujú.

Práve preto...

som najpoužívanejšie funkcie a najdôležitejšie nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami zhrnula v online videokurze

Hlavným cieľom online videokurzu preto je, aby ste sa na praktických príkladoch naučili systém, ktorý je na pozadí každej funkcie, vďaka čomu budete vedieť použiť aj funkciu, ktorá v kurze nebude. 

Okrem toho si osvojíte aj používanie pomocných nástrojov pre prácu so vzorcami a funkciami a zistíte, ako hľadať a odstraňovať problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Som Zuzana Pogranová,

a od roku 2009 pôsobím ako lektorka firemných i individuálnych kurzov Excelu, Wordu a PowerPointu.

Za viac ako 10 rokov praxe mojimi kurzami a školeniami prešli už stovky spokojných klientov, spolupracovala som s firmami ako Agronatur, s.r.o., Jasová; Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Bratislava; Bloom Cosmetics s.r.o., Bratislava; DHL Express Slovakia, s.r.o. Bratislava; DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Piešťany; ENVI-RECYCLING, s.r.o., Trnava; KELLYS BICYCLES s.r.o., Veľké Orvište; LOWA PRODUCTION s.r.o., Bošany; Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava; NeonHeads, s.r.o., Bratislava; OXYWISE, s.r.o., Piešťany; PPA ENERGO s.r.o., Bratislava; Raiffeisenbank a.s., Praha (Česká republika); RoWe Services, spol. s r.o., Bratislava; Sisecam Automotive Slovakia s.r.o., Malacky; SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o., Trenčín; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; a ďalší.

Som držiteľkou certifikátu Microsoft Office Specialist - Excel Expert.

Netreba vedieť všetko.

Treba len Excelu veriť, že to dokáže, že má k tomu nejaký nástroj. Potom si vyhľadať/zistiť, aký je to nástroj. A najpodstatnejšie je vedieť, ako s tým nástrojom naložiť.

Preto ani vy nemusíte poznať všetky funkcie. Dôležité je vedieť nájsť funkciu, ktorá to spraví, a vedieť ju nastaviť tak, aby to fungovalo.

Naučím vás, ako používať vzorce a funkcie, osvojíte si najpoužívanejšie funkcie v Exceli, zistíte, ako používať nástroje pre prácu s nimi a na čo si treba dávať pozor...

Keď potrebujete niekam cestovať, tiež nemusíte poznať celý cestovný poriadok.

Veríte tomu, že existujú prostriedky, ktoré vás dovedú z bodu A do bodu B. Viete si cestovný poriadok vyhľadať. Podstatné však je vedieť, ako ho využiť - ako sa registrovať, kúpiť lístok, ako prebieha check in a podobne.

Systém prepravy je stále rovnaký, stačí v tom „vedieť chodiť“.

A rovnako je to aj s Excelom,

ktorý ponúka približne 500 funkcií. Netreba poznať všetky funkcie, pretože systém je stále rovnaký = stačí len vedieť, ako vzorce a funkcie fungujú = stačí v tom "vedieť chodiť" 🙂

A to sa môžete naučiť v online videokurze 

„Excel - vzorce a funkcie“.

Týmto videokurzom prešlo už:

0
absolventov

Vzorce a funkcie počítajú a spracujú údaje za vás - rýchlo a hromadne na menšom i väčšom množstve údajov. Na obrázkoch vidíte jednoduché príklady ich použitia... Jednoduché, ale efektívne.

V podfarbených žltých bunkách sú vzorce alebo funkcie a vedľa nich (alebo pod nimi) vidíte ich zápis.

* Kliknutím na obrázok zväčšíte náhľad a šípkami prejdete na ďalší obrázok

Pomocou vzorcov a funkcií si môžete zautomatizovať mnohé výpočty v Exceli a ušetriť tak sebe alebo kolegom množstvo času a energie.

Ku kurzu poskytujem moju osobnú podporu. Po celý čas vás budem viesť a budete mať možnosť priamo so mnou konzultovať.

OBSAH VIDEOKURZU

21 lekcií online videokurzu

Aktuálne videokurz v základných lekciách obsahuje 54 videí s celkovou dĺžkou približne 4 hodiny a praktické príklady k viac ako 60-tim funkciám.

LEKCIA 1

Lekcia je venovaná bežným matematickým operáciám vo vzorcoch a logickým operáciám. Naučíte sa i spôsoby, ako upraviť/opraviť vzorec.

 • vkladanie vzorcov,
 • použitie matematických operátorov pre súčet, rozdiel, súčin a podiel (+ - * /),
 • oprava vzorca,
 • použitie logických operátorov (> < =),
 • používanie zátvoriek – obyčajných,

LEKCIA 2

Fixovanie adries vo vzorcoch (doláriky) je potrebné všade tam, kde nechcete, aby sa adresa pri kopírovaní posúvala. Naučíte sa, ako fixovanie aplikovať a kedy použiť ten správny dolárik.

 • absolútne, relatívne a kombinované odkazy (fixovanie adries vo vzorcoch pomocou F4 = „doláriky“: $A$1, $A1, A$1),

LEKCIA 3

Suma, priemer, počet, minimum, maximum = základné funkcie, ktoré boli snáď už v prvej verzii Excelu z roku 1985. Odvtedy pribudli stovky nových funkcií, avšak tieto sa stále radia k najjednoduchším a najpoužívanejším funkciám, preto im je venovaná celá lekcia.

 • základné funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN),
 • pomôcky pre rýchle vyznačenie rozsahov,

LEKCIA 4

Neverte svojim očiam! V lekcii sa naučíte na bunky pozerať očami Excelu. Tento pohľad vám pomôže predchádzať chybám. Alebo keď už nastanú, pomôže vám ľahko odhaliť ich príčinu. 

 • rozdiel medzi hodnotou a formátom,
 • čo znamenajú chyby #ODKAZ, #NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA atď.,
 • čo znamenajú zelené trojuholníky,

LEKCIA 5

Nemusíte mať všetko v jednom hárku a dokonca ani v jednom súbore. V lekcii sa naučíte, ako sa odkazovať na bunky v iných hárkoch i v iných súboroch. Pozor, má to aj svoje úskalia.

 • odkazovanie na bunky v inom hárku toho istého zošita,
 • odkazovanie na bunky v inom zošite, použitie hranatých zátvoriek,

LEKCIA 6

Excel má vo funkciách niekedy rôzne požiadavky vo forme argumentov. Sú nutné k tomu, aby nám zistil správny výsledok. Naučíte sa, ako správne pracovať s oknom "Argumenty funkcie" a naviac získate prehľad vo funkciách pre prácu s textom.

 • zadávanie argumentov funkcií - práca s oknom „Argumenty funkcie“ a s pomocníkom,
 • slovník pojmov = ako sa vyznať v názvoch argumentov,
 • textové funkcie (LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE, CONCAT, TEXTJOIN...),

LEKCIA 7

Najdôležitejšou informáciou v lekcii bude, že dátumy a čas sú čísla. Vďaka tomu s nimi môžete robiť rôzne výpočty. Naučíte sa, ako funguje matematika pri dátumoch a časoch. Naviac získate prehľad o funkciách, ktoré s nimi pracujú.

 • ako fungujú dátumy a čas v Exceli,
 • výpočty s dátumami a časom,
 • dátumové funkcie (TODAY, DATE, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, ISOWEEKNUM, EOMONTH...),
 • funkcie pre prácu s časom (TIME, HOUR, MINUTE, SECOND),

LEKCIA 8

Kopírovanie buniek, ktoré obsahujú vzorce, má svoje úskalia. V lekcii sa naučíte rôzne spôsoby. Žiadny z nich nie je lepší alebo horší - každý má svoje výhody v iných prípadoch. Dozviete sa rozdiely, aby ste si mohli správne vybrať postup pre vlastné údaje.

 • kopírovanie buniek so vzorcami - prilepiť špeciálne ako hodnoty s formátmi, bez formátov alebo s prepojením, ako obrázok atď.,
 • kopírovanie vzorca v presnom znení,

LEKCIA 9

Niekedy stačí skryť desatinné miesta pomocou formátovania, inokedy nie. Ak je nutné reálne zaokrúhlenie hodnoty v bunke, na pomoc treba povolať funkcie. V lekcii sa naučíte, ako fungujú funkcie pre zaokrúhľovanie. Naviac uvidíte, aké rôzne spôsoby zaokrúhľovania Excel ponúka.

 • prečo je zaokrúhľovanie dôležité (skryť desatinné miesta niekedy nestačí),
 • funkcie pre zaokrúhľovanie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC, INT...),
 • praktické príklady na precvičenie,

LEKCIA 10

Súbor vytvorený v jednej verzii Excelu môže robiť problémy v inej... Lekcia je venovaná kontrole kompatibility vášho súboru so staršími verziami Excelu. Naučíte sa ju skontrolovať a zistíte, čo je potrebné brať pri kontrole vážne a čo postačí iba zobrať na vedomie.

 • problémy s kompatibilitou (čo sa stane, keď súbor otvoríte v staršej verzii Excelu),
 • kontrola kompatibility - ako zistiť, čo bude robiť problém v iných verziách Excelu (užitočné, keď posielate súbory napríklad klientom),

LEKCIA 11

Základné funkcie sme rozoberali v tretej lekcii. Čo však robiť, keď nechcete sumu zo všetkých, ale iba z vybraných? V takom prípade prichádzajú na rad funkcie s podmienkou. Naučíte sa s nimi pracovať a zistíte, že tých podmienok môžete zadať veľa preveľa. 

 • základné funkcie s jednou podmienkou (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF),
 • základné funkcie s viacerými podmienkami (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS),

LEKCIA 12

Na to, aby ste mohli použiť logické funkcie, NEpotrebujete logické myslenie. Je však potrebné poznať logické podmienky, ktoré sme už preberali v prvej lekcii, t.j. vzorce so znamienkami >, < alebo =. V lekcii sa naučíte tieto vzorce použiť v logických funkciách.

 • logické funkcie (IF, IFS),

LEKCIA 13

Opäť sa vrátime k základným funkciám (suma, priemer, počet atď.). Zistíte, ako sa správajú, keď budete v údajoch filtrovať alebo skrývať riadky. Naučíte sa pracovať s funkciou, ktorá sa s filtrom kamaráti.

 • funkcie reagujúce na filter (SUM verzus SUBTOTAL, AGGREGATE),

LEKCIA 14

Odhaliť letmým pohľadom bunky, ktoré obsahujú vzorec, môže byť náročné. Dozviete sa, prečo je potrebné hľadať bunky so vzorcami, a naučíte sa tieto jednoduché, ale veľmi efektívne postupy používať.

 • ako hľadať bunky so vzorcami,
 • ako hľadať vzorce s odkazom na iný súbor,

LEKCIA 15

Lekcia je venovaná vybraným nástrojom pre prácu so vzorcami a funkciami. Je dobre vedieť, že tieto možnosti Excel ponúka, lebo nikdy neviete, kedy sa vám môžu hodiť. Naučíte sa s týmito nástrojmi pracovať a dozviete sa, kedy vám ktorý pomôže.

 • nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami: predchodcovia, následníci, zobraziť vzorce,
 • možnosti výpočtov,

LEKCIA 16

Vyhľadávanie údajov z jednej tabuľky v druhej tabuľke je bežná vec pri práci s Excelom. Efektívnym a šikovným pomocníkom sú vyhľadávacie funkcie, ku ktorým patrí VLOOKUP, XLOOKUP a ďalšie. V lekcii sa naučíte s nimi pracovať a zistíte, aký je rozdiel medzi presným a približným vyhľadávaním.

 • vyhľadávacie funkcie (XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP – presné a približné vyhľadávanie),

LEKCIA 17-18-19

(obšírna téma, preto sa jej budeme venovať tri dni)

V jednej bunke môže byť funkcií viac. Môžeme ich násobiť, deliť, sčítať a dokonca jedna funkcia môže byť argumentom inej. Naučíte sa rôzne spôsoby spájania a vnárania funkcií. Je to náročnejšia téma, preto sú jej venované až tri lekcie.

 • viac funkcií v jednej bunke - vnáranie a spájanie funkcií rôznymi spôsobmi,
 • rôzne nástroje a postupy pre prácu s vnorenými a spájanými funkciami,
 • ako sa orientovať vo vnorených funkciách, ktoré vytvoril niekto iný,

LEKCIA 20

V tejto lekcii si ukážeme ďalšie potrebné nástroje. Medzi inými aj tie, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť vzorec, akými spôsobmi kontrolovať a opraviť chyby, a čo v prípade, že objavíte zacyklené odkazy.

 • ako používať nástroj Vyhodnotiť vzorec,
 • kontrola chýb,
 • zacyklené odkazy,
 • možnosti kontroly chýb,

LEKCIA 21

Dynamické funkcie sú novinkou vo verzii Excel 365. Ako už z názvu vyplýva, menia sa samotné = samotné zaberajú toľko buniek, koľko potrebujú. Sú šikovnou a jednoduchšou alternatívou maticových vzorcov (vzorcov poľa). Naučíte sa, ako pracujú a ako riešiť prípadné problémy.

 • dynamické funkcie (FILTER, SORT, UNIQUE...),

LEKCIA 1

Lekcia je venovaná bežným matematickým operáciám vo vzorcoch a logickým operáciám. Naučíte sa i spôsoby, ako upraviť/opraviť vzorec.

 • vkladanie vzorcov,
 • použitie matematických operátorov pre súčet, rozdiel, súčin a podiel (+ - * /),
 • oprava vzorca,
 • použitie logických operátorov (> < =),
 • používanie zátvoriek – obyčajných,

LEKCIA 3

Suma, priemer, počet, minimum, maximum = základné funkcie, ktoré boli snáď už v prvej verzii Excelu z roku 1985. Odvtedy pribudli stovky nových funkcií, avšak tieto sa stále radia k najjednoduchším a najpoužívanejším funkciám, preto im je venovaná celá lekcia.

 • základné funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN),
 • pomôcky pre rýchle vyznačenie rozsahov,

LEKCIA 5

Nemusíte mať všetko v jednom hárku a dokonca ani v jednom súbore. V lekcii sa naučíte, ako sa odkazovať na bunky v iných hárkoch i v iných súboroch. Pozor, má to aj svoje úskalia.

 • odkazovanie na bunky v inom hárku toho istého zošita,
 • odkazovanie na bunky v inom zošite, použitie hranatých zátvoriek,

LEKCIA 7

Najdôležitejšou informáciou v lekcii bude, že dátumy a čas sú čísla. Vďaka tomu s nimi môžete robiť rôzne výpočty. Naučíte sa, ako funguje matematika pri dátumoch a časoch. Naviac získate prehľad o funkciách, ktoré s nimi pracujú.

 • ako fungujú dátumy a čas v Exceli,
 • výpočty s dátumami a časom,
 • dátumové funkcie (TODAY, DATE, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, ISOWEEKNUM, EOMONTH...),
 • funkcie pre prácu s časom (TIME, HOUR, MINUTE, SECOND),

LEKCIA 9

Niekedy stačí skryť desatinné miesta pomocou formátovania, inokedy nie. Ak je nutné reálne zaokrúhlenie hodnoty v bunke, na pomoc treba povolať funkcie. V lekcii sa naučíte, ako fungujú funkcie pre zaokrúhľovanie. Naviac uvidíte, aké rôzne spôsoby zaokrúhľovania Excel ponúka.

 • prečo je zaokrúhľovanie dôležité (skryť desatinné miesta niekedy nestačí),
 • funkcie pre zaokrúhľovanie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC, INT...),
 • praktické príklady na precvičenie,

LEKCIA 11

Základné funkcie sme rozoberali v tretej lekcii. Čo však robiť, keď nechcete sumu zo všetkých, ale iba z vybraných? V takom prípade prichádzajú na rad funkcie s podmienkou. Naučíte sa s nimi pracovať a zistíte, že tých podmienok môžete zadať veľa preveľa. 

 • základné funkcie s jednou podmienkou (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF),
 • základné funkcie s viacerými podmienkami (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS),

LEKCIA 13

Opäť sa vrátime k základným funkciám (suma, priemer, počet atď.). Zistíte, ako sa správajú, keď budete v údajoch filtrovať alebo skrývať riadky. Naučíte sa pracovať s funkciou, ktorá sa s filtrom kamaráti.

 • funkcie reagujúce na filter (SUM verzus SUBTOTAL, AGGREGATE),

LEKCIA 15

Lekcia je venovaná vybraným nástrojom pre prácu so vzorcami a funkciami. Je dobre vedieť, že tieto možnosti Excel ponúka, lebo nikdy neviete, kedy sa vám môžu hodiť. Naučíte sa s týmito nástrojmi pracovať a dozviete sa, kedy vám ktorý pomôže.

 • nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami: predchodcovia, následníci, zobraziť vzorce,
 • možnosti výpočtov,

LEKCIA 17-18-19

(obšírna téma, preto sa jej budeme venovať tri dni)

V jednej bunke môže byť funkcií viac. Môžeme ich násobiť, deliť, sčítať a dokonca jedna funkcia môže byť argumentom inej. Naučíte sa rôzne spôsoby spájania a vnárania funkcií. Je to náročnejšia téma, preto sú jej venované až tri lekcie.

 • viac funkcií v jednej bunke - vnáranie a spájanie funkcií rôznymi spôsobmi,
 • rôzne nástroje a postupy pre prácu s vnorenými a spájanými funkciami,
 • ako sa orientovať vo vnorených funkciách, ktoré vytvoril niekto iný,

LEKCIA 21

Dynamické funkcie sú novinkou vo verzii Excel 365. Ako už z názvu vyplýva, menia sa samotné = samotné zaberajú toľko buniek, koľko potrebujú. Sú šikovnou a jednoduchšou alternatívou maticových vzorcov (vzorcov poľa). Naučíte sa, ako pracujú a ako riešiť prípadné problémy.

 • dynamické funkcie (FILTER, SORT, UNIQUE...),

LEKCIA 2

Fixovanie adries vo vzorcoch (doláriky) je potrebné všade tam, kde nechcete, aby sa adresa pri kopírovaní posúvala. Naučíte sa, ako fixovanie aplikovať a kedy použiť ten správny dolárik.

 • absolútne, relatívne a kombinované odkazy (fixovanie adries vo vzorcoch pomocou F4 = „doláriky“: $A$1, $A1, A$1),

LEKCIA 4

Neverte svojim očiam! V lekcii sa naučíte na bunky pozerať očami Excelu. Tento pohľad vám pomôže predchádzať chybám. Alebo keď už nastanú, pomôže vám ľahko odhaliť ich príčinu. 

 • rozdiel medzi hodnotou a formátom,
 • čo znamenajú chyby #ODKAZ, #NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA atď.,
 • čo znamenajú zelené trojuholníky,

LEKCIA 6

Excel má vo funkciách niekedy rôzne požiadavky vo forme argumentov. Sú nutné k tomu, aby nám zistil správny výsledok. Naučíte sa, ako správne pracovať s oknom "Argumenty funkcie" a naviac získate prehľad vo funkciách pre prácu s textom.

 • zadávanie argumentov funkcií - práca s oknom „Argumenty funkcie“ a s pomocníkom,
 • slovník pojmov = ako sa vyznať v názvoch argumentov,
 • textové funkcie (LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE, CONCAT, TEXTJOIN...),

LEKCIA 8

Kopírovanie buniek, ktoré obsahujú vzorce, má svoje úskalia. V lekcii sa naučíte rôzne spôsoby. Žiadny z nich nie je lepší alebo horší - každý má svoje výhody v iných prípadoch. Dozviete sa rozdiely, aby ste si mohli správne vybrať postup pre vlastné údaje.

 • kopírovanie buniek so vzorcami - prilepiť špeciálne ako hodnoty s formátmi, bez formátov alebo s prepojením, ako obrázok atď.,
 • kopírovanie vzorca v presnom znení,

LEKCIA 10

Súbor vytvorený v jednej verzii Excelu môže robiť problémy v inej... Lekcia je venovaná kontrole kompatibility vášho súboru so staršími verziami Excelu. Naučíte sa ju skontrolovať a zistíte, čo je potrebné brať pri kontrole vážne a čo postačí iba zobrať na vedomie.

 • problémy s kompatibilitou (čo sa stane, keď súbor otvoríte v staršej verzii Excelu),
 • kontrola kompatibility - ako zistiť, čo bude robiť problém v iných verziách Excelu (užitočné, keď posielate súbory napríklad klientom),

LEKCIA 12

Na to, aby ste mohli použiť logické funkcie, NEpotrebujete logické myslenie. Je však potrebné poznať logické podmienky, ktoré sme už preberali v prvej lekcii, t.j. vzorce so znamienkami >, < alebo =. V lekcii sa naučíte tieto vzorce použiť v logických funkciách.

 • logické funkcie (IF, IFS),

LEKCIA 14

Odhaliť letmým pohľadom bunky, ktoré obsahujú vzorec, môže byť náročné. Dozviete sa, prečo je potrebné hľadať bunky so vzorcami, a naučíte sa tieto jednoduché, ale veľmi efektívne postupy používať.

 • ako hľadať bunky so vzorcami,
 • ako hľadať vzorce s odkazom na iný súbor,

LEKCIA 16

Vyhľadávanie údajov z jednej tabuľky v druhej tabuľke je bežná vec pri práci s Excelom. Efektívnym a šikovným pomocníkom sú vyhľadávacie funkcie, ku ktorým patrí VLOOKUP, XLOOKUP a ďalšie. V lekcii sa naučíte s nimi pracovať a zistíte, aký je rozdiel medzi presným a približným vyhľadávaním.

 • vyhľadávacie funkcie (XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP – presné a približné vyhľadávanie),

LEKCIA 20

V tejto lekcii si ukážeme ďalšie potrebné nástroje. Medzi inými aj tie, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť vzorec, akými spôsobmi kontrolovať a opraviť chyby, a čo v prípade, že objavíte zacyklené odkazy.

 • ako používať nástroj Vyhodnotiť vzorec,
 • kontrola chýb,
 • zacyklené odkazy,
 • možnosti kontroly chýb,

Každá lekcia obsahuje praktické príklady na precvičenie a ukotvenie nových vedomostí.

Každá lekcia obsahuje praktické príklady na precvičenie a ukotvenie nových vedomostí.


Súčasťou videokurzu sú aj bonusové časti, ktoré budem priebežne dopĺňať podľa vašich otázok, napr.:

 • porovnanie možností vkladania funkcií,
 • oddeľovač argumentov - čiarka vs. bodkočiarka,
 • jazykové mutácie,
 • použitie funkcií v nástrojoch Excelu (napr. filtrovanie, podmienené formátovanie, overenie údajov atď.),
 • ukážka špeciálnych funkcií (vybrané funkcie finančné, štatistické, matematické atď.),

Ako to vyzerá vo vnútri kurzu

(kliknutím na obrázok si ho zväčšíte)

Zopár videí z online videokurzu na ukážku

Zopár videí na ukážku, aby ste videli, ako to v kurze prebieha. Každá lekcia obsahuje minimálne jedno video, niektoré až štyri krátke videá. K dispozícii budete mať aj súbor použitý pri natáčaní videa, aby ste si to tiež mohli vyskúšať.

Pýtate sa, aká bude vaša investícia do seba a do videokurzu?

Kurz bol premyslene navrhnutý tak, aby pokryl širokú škálu tém v Exceli, ktoré zvýšia vašu úroveň ovládania a hlavne využívania funkcií a vzorcov.

Zápisom do tohto online videokurzu získate neoceniteľné znalosti a praktické skúsenosti, ktoré vám ušetria množstvo času vo vašej práci, zvýšia vašu efektivitu a možno prinesú aj kariérny postup.

Z tohto dôvodu je cena videokurzu nevyčísliteľná. 

Avšak vaša investícia do kurzu bude

len 247 €

KEDY SA VIDEOKURZ ZAČÍNA

a ako bude prebiehať?

6. novembra 2023

Videokurz sa začne 6. novembra 2023. V tento deň získate aj vaše prístupy do online videokurzu. 

Online prístup

Online videokurz je vzdelávanie cez internet. Prihlasovacie údaje (meno a heslo) do uzavretej členskej sekcie vám pošlem emailom.

Online prístup

Po dobu nasledujúcich 21 pracovných dní odo mňa dostanete každé ráno o 9:00 e-mail s informáciou o novej lekcie.

Trvalý prístup

Lekcie z uplynulých dní videokurzu budete mať prístupné už natrvalo. Možete sa teda k nim vrátiť spätne, či pozrieť si ich neskôr. 

UPOZORNENIE: Vstúpiť do kurzu môžete len do 15.10.2023, potom sa jeho brány zatvoria!

* Prihlášky do videokurzu sú momentálne ešte uzatvorené.
Nový termín kurzu prichádza už čoskoro.*


V porovnaní s klasickým celodenným kurzom má online vzdelávanie množstvo výhod:

 • obsahuje oveľa viac informácií ako bežný kurz
  Zo skúseností viem, že na klasickom jednodňovom kurze sa prejde približne tretina, maximálne polovica z celej témy. Naopak online videokurzy nie sú časovo limitované a môžu sa aj priebežne dopĺňať a aktualizovať,
 • prístup do videokurzu je neobmedzený
  Hocikedy sa k videám môžete vrátiť. Z praxe viem, že pár dní po bežnom kurze informácie vyfučia z hlavy. Videá v online videokurze si hocikedy znovu a znovu pustíte a osviežite postupy v pamäti,
 • môžete ísť vlastným tempom
  nikto vás nenaháňa, ani vás nikto nezdržuje,
 • zvolíte si, kedy sa chcete vzdelávať
  videá si pustíte v čase, kedy vám to vyhovuje, keď máte čas a náladu,
 • nemusíte nikam cestovať
  videá si pustite doma, v práci, vo vlaku... všade tam, kde je internet,
 • Moja osobná podpora
  keď vám bude niečo nejasné, napíšete mi a rada vám pomôžem/poradím 🙂
 • obsahuje oveľa viac informácií ako bežný kurz
  Zo skúseností viem, že na klasickom jednodňovom kurze sa prejde približne tretina, maximálne polovica z celej témy. Naopak online videokurzy nie sú časovo limitované a môžu sa aj priebežne dopĺňať a aktualizovať,
 • prístup do kurzu je neobmedzený
  Hocikedy sa k videám môžete vrátiť. Z praxe viem, že pár dní po bežnom kurze informácie vyfučia z hlavy. Videá v online videokurze si hocikedy znovu a znovu pustíte a osviežite postupy v pamäti,
 • môžete ísť vlastným tempom
  nikto vás nenaháňa, ani vás nikto nezdržuje,
 • zvolíte si, kedy sa chcete vzdelávať
  videá si pustíte v čase, kedy vám to vyhovuje, keď máte čas a náladu,
 • nemusíte nikam cestovať
  videá si pustite doma, v práci, vo vlaku... všade tam, kde je internet,
 • Moja osobná podpora
  keď vám bude niečo nejasné, napíšete mi a rada vám pomôžem/poradím 🙂

Akú verziu Excelu potrebujete

pre využitie vzorcov a funkcií? 

Nie je to podstatné. Aj keď treba povedať, že každá novšia verzia Excelu prináša nové vylepšené funkcie, ktoré v starších verziách nefungujú. No systém práce je stále rovnaký.

Z toho vyplýva, že ak používate verziu napr. 2007, tak niektoré funkcie, ktoré budú v kurze uvedené, váš Excel nebude poznať. Na druhej strane aspoň uvidíte, čo novšie verzie dokážu a ak sa vám to zapáči, tak vás to možno motivuje k zaobstaraniu si novej licencie Excelu.

Čaká nás 21 lekcií

(21 pracovných dní)

pričom každá lekcia obsahuje:

 • ÚVOD
  V úvode každej lekcie pár slovami priblížim, o akú funkciu/postup sa jedná. Doplnené aj obrázkami, aby ste mali predstavu, čo vás čaká.
 • VIDEO
  V každej lekcii nájdete minimálne jedno video, v ktorom krok za krokom popisujem použitie daného nástroja. Ak je nutné, tak poukazujem aj na výhody, nevýhody, úskalia...
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE
  Môžete si stiahnuť excelovský súbor, ktorý je použitý vo videu, a skúšať si to súčasne so mnou.
 • ŤAHÁK
  Súbor vo formáte pdf, v ktorom sú jednotlivé postupy. Môžete si ho vytlačiť a použiť aj v budúcnosti pri práci. Veď netreba si všetko pamätať. Dôležité je vedieť, že to ide a kde to nájdete. Ťahák vám našepká.
 • SÚBOR NA PRECVIČOVANIE
  Môžete si stiahnuť súbor s príkladmi na precvičenie. Čo si sami precvičíte, to si lepšie zapamätáte. Samozrejme dostanete aj správne riešenie, aby ste videli, či ste postupovali správne.
 • PREKLAD FUNKCIÍ
  V lekciách je okrem originálneho anglického názvu funkcií uvedený vždy aj názov v českej a nemeckej jazykovej mutácii. Ak bude mať niekto z účastníkov kurzu iný jazyk, doplním preklad.

A naviac:

 • KOLEKTÍVNA ATMOSFÉRA

Získate prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, kde s ostatnými "spolužiakmi" môžete zdieľať svoje postrehy, diskutovať, klásť otázky... Ak nemáte účet na Facebooku, nevadí - nie je to podmienkou.

 • BONUSY

Súčasťou videokurzu je aj bonusová časť. V základných lekciách je to najpodstatnejšie. V bonusoch budú odpovede na vaše otázky, alternatívne riešenia, podrobnejšie nastavenia a pod.

Čo keď sa vám to nebude páčiť, alebo vám môj štýl vysvetľovania nebude vyhovovať? Alebo zistíte, že vzorce a funkcie nie sú to pravé pre vás?

Mne veľmi záleží na tom, aby boli všetci moji klienti spokojní. Preto máte 3 dni od oficiálneho začatia videokurzu garanciu vrátenia peňazí. Ak sa do 3 dní od oficiálneho začiatku kurzu (vrátane prvého dňa) rozhodnete, že kurz jednoducho nie je to pravé pre vás, bez otázok vám vrátim v plnej výške sumu, za ktorú ste si online kurz zakúpili.

Čo hovoria absolventi

Kurz "Excel - vzorce a funkcie" mal svoju premiéru v roku 2021, aj toto boli jeho prví absolventi.

Bývalá šéfka videla v mojich tabuľkách potenciál a poslala ma na školenie Excel - kontingenčné tabuľky (nebol to Zuzkin kurz). V podstate som sa na ňom dozvedela to isté, ako som vedela už predtým skúšaním. Ale prečo je to tak a prečo to treba spraviť tak, tak to bola stále záhada.
Moje vedomosti sa častejším používaním Excelu zlepšovali a dokázala som si vyhotoviť celkom slušné tabuľky. Niektoré vzorce však naďalej zostávali záhadou. Niektoré trochu pohnevali, potrápili a potom som objavila Zuzkine "Fintičky" na FB. Vyhovoval mi jej štýl vysvetľovania. Tak som u nej absolvovala zopár školení a nakoniec aj Excel - Vzorce a funkcie.
Už to nie je o tom, že skúšam a dúfam 😉 .... keď som sa hnevala pri tvorení tabuliek, lebo nešli podľa mojich predstáv, kolega mi vždy hovoril: "Katka, počítač urobí to, čo mu kážete, nie to, čo chcete."
Teraz viem, čo chcem, aj ako to mám počítaču prikázať 😉 .... Vďaka, Zuzka
Katarína SolčanskáPD DEVIO Nové Sady
Som nadšená z ďalšieho kurzu, ktorý som absolvovala. Všetky kurzy sú spracované tak, aby boli prínosom nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých.
Napriek tomu, že funkcie aktívne používam, v každej lekcii som našla niečo nové. Veľkým prínosom je možnosť pozrieť si lekcie opätovne a získať radu nielen vo FB skupine, ale aj priamo do Zuzany.
Ďakujem, Zuzana.
Marcela Zubaľová
Ďakujem Vám za možnosť naučiť sa hravou formou zas niečo nové. Absolvoval som už niekoľko Vašich kurzov – naposledy kontingenčné tabuľky (tie mi neuveriteľne zjednodušili prácu). Je radosť absolvovať Vaše kurzy. Neviem, kto Vám nadelil do vienka talent zaujať a vysvetliť, lebo spôsob ako to robíte Vy, sa nedá len naučiť.
V poslednom kurze vzorce a funkcie som si zopakoval základné veci a naučil sa jednoduché zásady pre správne zadávanie a používanie vzorcov. Každý deň som sa tešil na email od Vás... čo bude dnes nové. Mal som obavu, ako chcete ukázať to množstvo vzorcov, ktoré Excel obsahuje, ale dokázali ste znovu prekvapiť prístupom neučiť zo všetkého niečo, ale dať výborný základ pre ďalšie objavovanie možností Excelu.
Osobne ma potešila ukážka niektorých funkcií (XLOOKUP, IFS, SORT atď.), ktoré obsahuje verzia Excelu 365 resp. 2019 alebo 2021. Prinútilo ma to uvažovať nad kúpou novšej verzie. Za obrovský benefit považujem aj možnosť kedykoľvek sa k jednotlivým lekciám vrátiť a verte, že často otváram Vaše videá, lebo viem, že som to už niekde videl. Ťaháčiky mám vytlačené a zviazané tak, aby boli vždy po ruke 🙂
Záverom ešte raz obrovské ďakujem a teším sa na ďalšiu možnosť naučiť sa zas od Vás niečo nové.
Marcel TakáčStavebné bytové družstvo I, Košice
V praxi často používam funkcie s viacerými podmienkami, prípadne zložené funkcie. Čo sa týka zložených funkcií, nikdy mi nenapadlo preklikať sa vo vnorených funkciách pomocou okna Argumenty funkcie. A vôbec, od začiatku tohto kurzu som začala častejšie používať toto okno. Doteraz som argumenty vpisovala prevažne z klávesnice. Ak som chcela vedieť viac o danej funkcii, klikla som na podčiarknutý názov funkcie v bublinke, aby sa mi zobrazil postranný pás s Pomocníkom. Tam som si prečítala, ako presne pracuje táto funkcia.
V kurze som si uvedomila aj jednoduchosť práce s dátumami a časom, čo sa týka matematických operácií. Stačí dátum a čas v jednej bunke chápať ako desatinné číslo a už je to easier. 🙂
Videá si určite pozriem znova, keďže nie všetky funkcie používam bežne...
Zuzka, ďakujem Vám za čas a energiu, ktorú ste vložili do prípravy a vedenia kurzu. Teším sa na bonusy.
Som rada, že spracovávate kopec vecí ohľadom Excelu. Existuje veľa postupov kade-tade na internete, ale mám radšej, keď je všetko pod jednou hlavičkou (konkrétne u Vás). Predpokladám, že ešte pribudnú témy, ktorými prekvapíte... 😉
Lýdia Takáčová
Na kurz som šiel po absolvovaní kurzu "Kontingenčné tabuľky", takže som vedel, do čoho idem, a očakával som podobne vysokú latku kvality kurzu "Vzorce a funkcie".
Všetky lekcie boli vysoko profesionálne spracované, neboli dlhé, ani krátke, také akurát. Keďže s Excelom robím pravidelne, nebolo pre mňa všetko úplne nové, ale aj tak sa našli zjednodušenia, ktoré mi v práci pomáhajú a zjednodušujú ju.
Veľmi vyzdvihujem Váš profesionálny prístup k celému kurzu, ci už príprave videí, zadaní na precvičenie, alebo v neposlednom rade aj pomoci a okamžitej reakcii na problém, ak sa vyskytol, či na pomoc, ak ju niekto potreboval. A to nie iba mailom, ale aj vo FB skupine, kde sme o lekciách hovorili a rozoberali ich.
Držím Vám palce v ďalších kurzoch.
Milan Čechwww.sudnyznalec.com
Slečna Zuzanka, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za Váš kurz "Excel - vzorce a funkcie". Znova som sa naučil veľa dobrých a šikovných trikov. Aj keď ich zabudnem, je možnosť sa kedykoľvek vrátiť k danej problematike. Najčastejšie používam funkciu SUM, ale veľa pre mňa nových funkcií je veľmi užitočných.
Ešte raz ďakujem a kurz vrelo odporúčam začiatočníkom aj pokročilým.
Ladislav Lukáč Ludus, s.r.o., www.ludus.sk
Dobrý deň, pani Zuzka, ak niekto vie naučiť Excel, tak ste to Vy.
Vzácne v sebe spájate vedomosti, vysokú empíriu, ako aj skvelé pedagogické zručnosti a veľmi príjemný ľudský prístup.
Vysoko oceňujem jasné, zrozumiteľné vysvetlenie princípov bez zbytočného balastu, príklady, možnosť vrátiť sa do kurzu aj po jeho skončení, možnosť s Vami komunikovať a riešiť Excel aj mimo kurzov. Každý Váš kurz je skvelý.
Aj keď to niekedy vyzerá, že to bude zopakovanie, tak vždy viem, že tam bude niečo nové, čo ma posúva. A ono to tam vždy je.
Ďakujem pekne a len tak ďalej.
Adriana Krištofová
Excel využívam vo svojej práci veľmi často a veľa vecí som sa počas svojej praxe aj naučila - sama, od kolegov, resp. prostredníctvom firemných kurzov.
Napriek tomu som mala občas pocit, že niektoré postupy by som mohla optimalizovať, urýchliť a zefektívniť. Niektoré som si našla na internete, ale Váš kurz bol komplexnejší a ponúkal ucelené postupy, ktoré som mohla ihneď vyskúšať aplikovať v praxi.
Niektoré lekcie boli pre mňa iba zopakovaním toho, čo som už vedela, ale naučila som sa aj veľa nového.
Prínosom boli pre mňa všetky lekcie, ale predovšetkým tie, ktoré sa zaoberali logickými a vyhľadávacími funkciami, ako aj spájaniu a vnoreniu funkcií.
Ďakujem a želám všetko dobré, veľa úspechov.
Iveta Mikušková
Často pracujem v Exceli jednostranne (VBA) a tento kurz je užitočným i pre ľudí ako som ja. V kurze pani Zuzanka rozpráva o vzorcoch a funkciách Excelu, relatívnych a absolútnych odkazoch na bunky, súčte i počtoch, IF, logických funkciách, zreťazení, VLOOKUP a XLOOKUP a oveľa viac.
Tento kurz považujem za veľmi poučný, praktický a užitočný. Je popísaný čistým jazykom a je veľmi zrozumiteľný. Pani Zuzana je dobrá vo vysvetľovaní i ťažšie stráviteľného materiálu a jeho uvedenia do praxe. Získala som toľko nových informácií o funkciách a vzorcovej stránke Excelu!
Kurz sa mi páčil a odporúčam ho každému, kto potrebuje takéto informácie. Oplatí sa kúpiť.
Tina Penkovitzfreelancer
Nebude to znieť skromne, ale v Exceli sa už nepovažujem za začiatočníka. Aj keď som samouk, myslím, že od bežného používateľa Excelu som sa už dávnejšie odpútal. V nemalej miere za to vďačím aj edukačným schopnostiam pani Zuzany Pogranovej. Teda, ja ju oslovujem pani Zuzka, lebo jej osobitný prístup ku svojím „chovancom“ je natoľko jedinečný a ústretový, že si ju jednoducho veľmi rýchlo obľúbite. Absolvoval som už viacero jej online kurzov. Naposledy to bol kurz „Excel – vzorce a funkcie“. Bol som plný očakávania, čo nové sa dozviem. No, zo začiatku to nebol kurz šitý mne na mieru a v prvých lekciách som sa trocha nudil. Ako som už na úvod neskromne podotkol, nejaké základy už mám, takže to bolo pre mňa viac menej opakovanie, ale ako sa hovorí: „Opakovanie je matkou múdrosti!“ Aj keď objektívne musím priznať, že v každej z prvých desiatich lekciách som objavil niečo nové, čo ma potešilo. Približne v polovici kurzu však začalo tých potešení pribúdať. Odrazu som si začal uvedomovať, čo všetko som nevedel o veciach, ktoré som už vedel. Áno, pripúšťam, predošlá veta znie divne, ale je pravdivá. Ako príklad môžem uviesť vnorené funkcie, ktoré neboli pre mňa žiadnou novinkou. Avšak „technika vnárania“, ktorú Zuzka vo svojich videách predstavila, bola pre mňa natoľko inšpiratívna a oslobodzujúca, že som ju okamžite vedel využiť v praxi. Prepracoval a zdokonalil som niektoré svoje výtvory:
napr. =IF(OR($F2="-";$G2="-");0;IF($F2>$G2;3;IF(AND($F2=0;$G2=0);1;IF($F2=$G2;1,5;0))))
No a v 21. lekcii som vďaka čaru dynamických funkcii zistil, že si musím opäť kúpiť novšiu verziu Excelu. Vlastne nemusím, ale chcem. Proste 19ka mi už nestačí.
Online kurz „Excel – vzorce a funkcie“ odporúčam každému, kto sa chce vo svojich zručnostiach v práci s Excelom odpútať od priemeru. Možno bude pre niekoho zrozumiteľnejšie prirovnanie v súvislosti s používaním cudzieho jazyka, kde sa z večného začiatočníka posuniete do úrovne mierne pokročilí. Je obsahovo ideálne vystavaný a každá lekcia zrozumiteľne vysvetlená na konkrétnych príkladoch. V každom prípade považujem tento kurz za vstupnú bránu do odhaľovania tajomstiev čarovného sveta z názvom – EXCEL.
PS: Zabudol som ešte na jeden neoceniteľný benefit, ktorý prinášajú všetky online kurzy od Zuzky. Kedykoľvek, kdekoľvek a čokoľvek si z kurzu môžete pripomenúť alebo zopakovať, keď to budete potrebovať. Hovorím z vlastnej skúsenosti...
Ján Potoček

UPOZORNENIE: Vstúpiť do kurzu môžete len do 15.10.2023, potom sa jeho brány zatvoria!

* Prihlášky do kurzu sú momentálne ešte uzatvorené.
Nový termín kurzu prichádza už čoskoro.*


OTÁZKY,

 ktoré možno napadli aj vám:

Nikdy som so vzorcami a funkciami nepracoval. Je nutná aspoň základná znalosť?

NIE! Kurz ide od úplných základov, preto je vhodný aj pre každého, kto si chce pomocou vzorcov a funkcií uľahčiť prácu v Exceli.

Som v Exceli začiatočníkom. Zvládnem sa naučiť pracovať so vzorcami a funkciami?

ÁNO! Keď budete CHCIEŤ, tak to samozrejme zvládnete 🙂 Postačia základné vedomosti pre prácu s Excelom = práca s hárkami, kopírovanie, formátovanie a pod.

Kurz neodporúčam úplným začiatočníkom, ktorí s Excelom veľmi nepracujú a používajú ho iba na vpisovanie údajov do už hotových tabuliek.

Niektoré nástroje vôbec netreba poznať = napríklad prácu s kontingenčnými tabuľkami, grafy - tie naozaj pri práci so vzorcami a funkciami nepotrebujete.

Ak sa neviete rozhodnúť, napíšte mi na zuzana@zuzanapogranova.sk aké máte s Excelom skúsenosti, čo použivate a k čomu Excel potrebujete. Niečo spoločne určite vymyslíme.

Je vstup do kurzu časovo obmedzený?

NIE! K videám budete mať prístup, kým bude existovať moja stránka. Najbližších pár desaťročí ju rušiť neplánujem. A keby k tomu náhodou došlo, tak určite niečo vymyslím, aby ste mohli videá používať aj potom.

Chcem kúpiť kurz zamestnancom - asi 5 až 7 ľudí. Je možná nejaká hromadná zľava?

ÁNO! Ak chcete kurz pre viacej ľudí, napíšte mi e-mail na zuzana@zuzanapogranova.sk alebo cez formulár na tejto stránke s presným počtom osôb. Do 24 hodín vám zašlem cenovú ponuku.

Je dôležité, akú verziu Excelu používam? Mám Excel 2007.

ÁNO i NIE! Videá sú natočené v slovenskej verzii Excel 2019 a 365, ale princíp je rovnaký. V staršej verzii Excelu však niektoré funkcie nie sú. V kurze na to upozorňujem a ak existuje alternatíva, tiež bude uvedená.

Používam nemeckú verziu Excelu. Je to problém?

NIE! Funkcie sú síce v niektorých jazykových mutáciách Excelu preložené, ale to nevadí. Systém je stále rovnaký. V lekciách uvádzam aj preklad funkcií v českom a nemeckom Exceli. Ak bude niekto z účastníkov používať inú jazykovú mutáciu, doplním preklad aj v tom jazyku. 

Tento termín mi nevyhovuje. Plánujete kurz spustiť aj inokedy?

NEVADÍ! Do kurzu sa môžete prihlásiť teraz a videá si pustíte potom, keď budete mať čas. Prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu. Nie je nutné sa každý deň zapojiť. Kurz plánujem spustiť opätovne, ale z časových dôvodov iba raz v roku.

Nikdy som so vzorcami a funkciami nepracoval. Je nutná aspoň základná znalosť?

NIE! Kurz ide od úplných základov, preto je vhodný aj pre každého, kto si chce pomocou vzorcov a funkcií uľahčiť prácu v Exceli.

Som v Exceli začiatočníkom. Zvládnem sa naučiť pracovať so vzorcami a funkciami?

ÁNO! Keď budete CHCIEŤ, tak to samozrejme zvládnete 🙂 Postačia základné vedomosti pre prácu s Excelom = práca s hárkami, kopírovanie, formátovanie a pod.

Kurz neodporúčam úplným začiatočníkom, ktorí s Excelom veľmi nepracujú a používajú ho iba na vpisovanie údajov do už hotových tabuliek.

Niektoré nástroje vôbec netreba poznať = napríklad prácu s kontingenčnými tabuľkami, grafy - tie naozaj pri práci so vzorcami a funkciami nepotrebujete.

Ak sa neviete rozhodnúť, napíšte mi na zuzana@zuzanapogranova.sk aké máte s Excelom skúsenosti, čo použivate a k čomu Excel potrebujete. Niečo spoločne určite vymyslíme.

Je vstup do kurzu časovo obmedzený?

NIE! K videám budete mať prístup, kým bude existovať moja stránka. Najbližších pár desaťročí ju rušiť neplánujem. A keby k tomu náhodou došlo, tak určite niečo vymyslím, aby ste mohli videá používať aj potom.

Chcem kúpiť kurz zamestnancom - asi 5 až 7 ľudí. Je možná nejaká hromadná zľava?

ÁNO! Ak chcete kurz pre viacej ľudí, napíšte mi e-mail na zuzana@zuzanapogranova.sk alebo cez formulár na tejto stránke s presným počtom osôb. Do 24 hodín vám zašlem cenovú ponuku.

Je dôležité, akú verziu Excelu používam? Mám Excel 2007.

ÁNO i NIE! Videá sú natočené v slovenskej verzii Excel 2019 a 365, ale princíp je rovnaký. V staršej verzii Excelu však niektoré funkcie nie sú. V kurze na to upozorňujem a ak existuje alternatíva, tiež bude uvedená.

Používam nemeckú verziu Excelu. Je to problém?

NIE! Funkcie sú síce v niektorých jazykových mutáciách Excelu preložené, ale to nevadí. Systém je stále rovnaký. V lekciách uvádzam aj preklad funkcií v českom a nemeckom Exceli. Ak bude niekto z účastníkov používať inú jazykovú mutáciu, doplním preklad aj v tom jazyku. 

Tento termín mi nevyhovuje. Plánujete kurz spustiť aj inokedy?

NEVADÍ! Do kurzu sa môžete prihlásiť teraz a videá si pustíte potom, keď budete mať čas. Prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu. Nie je nutné sa každý deň zapojiť. Kurz plánujem spustiť opätovne, ale z časových dôvodov iba raz v roku.

Potrebujete poradiť

alebo vám čokoľvek nie je jasné?

Napíšte mi na zuzana@zuzanapogranova.sk alebo použite formulár. Rada vám odpoviem.

Zuzana Pogranová