Excel ako múdra kalkulačka
vďaka vzorcom a funkciám...

Nechajte Excel, nech počíta a spracováva údaje za vás 🙂

Ušetrite si množstvo času a nervov použitím vzorcov a funkcií.

Čo je vzorec: Vzorce v Exceli sú jednoduché matematické operácie: súčet, rozdiel, súčin a podiel. Ku vzorcom radíme aj ďalšie operácie, napríklad porovnanie hodnôt pomocou znamienok >, <, = (väčší, menší, rovný) a iné.

Čo je funkcia: Funkcia v Exceli je tiež vzorcom, pričom už má v sebe zabudovaný výpočet. Napríklad SUM, IF, VLOOKUP, ROUND, COUNT, TODAY... Najpoužívanejšou funkciu je SUM, ktorá predstavuje súčet hodnôt. Keď potrebujete sčítať väčšie množstvo hodnôt, tak namiesto zdĺhavého zadávania vzorca =bunka+bunka+bunka+... použijete funkciu SUM, ktorou si ušetríte množstvo času.

 

Najpoužívanejšie funkcie a najdôležitejšie nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami som zhrnula v online video-kurzeExcel - vzorce a funkcie“.

Nemusíte poznať všetky funkcie, ktoré Excel ponúka. Dôležité je mať prehľad a poznať systém, ako funkcie fungujú.

Hlavným cieľom online video-kurzu preto je, aby ste sa na praktických príkladoch naučili systém, ktorý je na pozadí každej funkcie, vďaka čomu budete vedieť použiť aj funkciu, ktorá v kurze nebude. 

Okrem toho si osvojíte aj používanie pomocných nástrojov pre prácu so vzorcami a funkciami a zistíte, ako hľadať a odstraňovať problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Do prvého ročníka kurzu sa už prihlásilo

0
ľudí.

Zuzana Pogranová

Od roku 2009 pôsobím ako lektorka firemných i individuálnych kurzov Excelu, Wordu a PowerPointu.

Som veľmi rada, že ste navštívili moju stránku a že vás môžem pozvať do online video-kurzu.

Naučíte sa, ako používať vzorcefunkcie, osvojíte si najpoužívanejšie funkcie v Exceli, zistíte, ako používať nástroje pre prácu s nimi a na čo si treba dávať pozor...

Netreba všetko vedieť. Treba len Excelu veriť, že to dokáže, že má k tomu nejaký nástroj. Potom si vyhľadať/zistiť, aký je to nástroj. A najpodstatnejšie je vedieť, ako s tým nástrojom naložiť.

Preto ani vy nemusíte poznať všetky funkcie. Dôležité je vedieť nájsť funkciu, ktorá to spraví, a vedieť ju nastaviť tak, aby to fungovalo.

Keď potrebujete niekam cestovať, tiež nemusíte poznať celý cestovný poriadok vlakov, autobusov, lietadiel, lodí... Veríte tomu, že existujú prostriedky, ktoré vás dovedú z bodu A do bodu B. Viete si cestovný poriadok vyhľadať. Podstatné však je vedieť, ako ho využiť - ako sa registrovať, kúpiť lístok, ako prebieha check in a podobne.

Systém prepravy je stále rovnaký, stačí v tom „vedieť chodiť“.

A rovnako je to aj s Excelom, ktorý ponúka približne 500 funkcií. Netreba poznať všetky funkcie, pretože systém je stále rovnaký = stačí len vedieť, ako vzorce a funkcie fungujú = stačí v tom "vedieť chodiť" 🙂

A to sa môžete naučiť v novom online video-kurze „Excel - vzorce a funkcie“.

Ukážka použitia vzorcov a funkcií

Vzorce a funkcie počítajú a spracujú údaje za vás - rýchlo a hromadne na menšom i väčšom množstve údajov. Na obrázkoch vidíte jednoduché príklady ich použitia... Jednoduché, ale efektívne.

V podfarbených žltých bunkách sú vzorce alebo funkcie a vedľa nich (alebo pod nimi) vidíte ich zápis.

(Kliknutím na obrázok zväčšíte náhľad a šípkami prejdete na ďalší obrázok)

 

OBSAH KURZU

Čo vám online video-kurz prinesie?

Pomocou vzorcov a funkcií si môžete zautomatizovať mnohé výpočty v Exceli a ušetriť tak sebe alebo kolegom množstvo času a energie.

 

Obsah kurzu - 21 lekcií:

Lekcia 1:

 • vkladanie vzorcov,
 • použitie matematických operátorov pre súčet, rozdiel, súčin a podiel (+ - * /),

 • oprava vzorca,

 • použitie logických operátorov (> < =),

 • používanie zátvoriek – obyčajných,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 2:

 • absolútne, relatívne a kombinované odkazy (fixovanie adries vo vzorcoch pomocou F4 = „doláriky“: $A$1, $A1, A$1),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 3:

 • základné funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN),
 • pomôcky pre rýchle vyznačenie rozsahov,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 4:

 • rozdiel medzi hodnotou a formátom,

 • čo znamenajú chyby #ODKAZ, #NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA atď.,
 • čo znamenajú zelené trojuholníky,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 5:

 • odkazovanie na bunky v inom hárku toho istého zošita,
 • odkazovanie na bunky v inom zošite, použitie hranatých zátvoriek,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 6:

 • zadávanie argumentov funkcií - práca s oknom „Argumenty funkcie“ a s pomocníkom,

 • slovník pojmov = ako sa vyznať v názvoch argumentov,

 • textové funkcie (LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE, CONCAT, TEXTJOIN...),

 • praktické príklady na precvičenie,

 Lekcia 7:

 • ako fungujú dátumy a čas v Exceli,
 • výpočty s dátumami a časom,
 • dátumové funkcie (TODAY, DATE, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, ISOWEEKNUM, EOMONTH...),

 • funkcie pre prácu s časom (TIME, HOUR, MINUTE, SECOND),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 8:

 • kopírovanie buniek so vzorcami - prilepiť špeciálne ako hodnoty s formátmi, bez formátov alebo s prepojením, ako obrázok atď.,
 • kopírovanie vzorca v presnom znení,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 9:

 • prečo je zaokrúhľovanie dôležité (skryť desatinné miesta niekedy nestačí),
 • funkcie pre zaokrúhľovanie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC, INT...),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 10:

 • problémy s kompatibilitou (čo sa stane, keď súbor otvoríte v staršej verzii Excelu),

 • kontrola kompatibility - ako zistiť, čo bude robiť problém v iných verziách Excelu (užitočné, keď posielate súbory napríklad klientom),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 11:

 • základné funkcie s jednou podmienkou (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF),
 • základné funkcie s viacerými podmienkami (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 12:

 • logické funkcie (IF, IFS),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 13:

 • funkcie reagujúce na filter (SUM verzus SUBTOTAL, AGGREGATE),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 14:

 • ako hľadať bunky so vzorcami,
 • ako hľadať vzorce s odkazom na iný súbor,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 15:

 • nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami: predchodcovia, následníci, zobraziť vzorce,

 • možnosti výpočtov,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 16:

 • vyhľadávacie funkcie (XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP – presné a približné vyhľadávanie),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 17, 18 a 19:

(obšírna téma, preto sa jej budeme venovať tri dni)

 • viac funkcií v jednej bunke - vnáranie a spájanie funkcií rôznymi spôsobmi,

 • rôzne nástroje a postupy pre prácu s vnorenými a spájanými funkciami,
 • ako sa orientovať vo vnorených funkciách, ktoré vytvoril niekto iný,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 20:

 • ako používať nástroj Vyhodnotiť vzorec,

 • kontrola chýb,

 • zacyklené odkazy,

 • možnosti kontroly chýb,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 21:

 • dynamické funkcie (FILTER, SORT, UNIQUE...),
 • praktické príklady na precvičenie.

 

BONUSY:

Súčasťou kurzu budú aj bonusové časti, ktoré budem priebežne dopĺňať podľa vašich otázok, napr.:

 • porovnanie možností vkladania funkcií,

 • použitie funkcií v nástrojoch Excelu (napr. filtrovanie, podmienené formátovanie, overenie údajov atď.),
 • ukážka špeciálnych funkcií (vybrané funkcie finančné, štatistické, matematické atď.),
 • ako nájsť tú správnu funkciu, ktorá mi pomôže,
 • oddeľovač argumentov - čiarka vs. bodkočiarka,
 • jazykové mutácie,
 • ...

Ako to vyzerá vo vnútri kurzu (kliknutím na obrázok si ho zväčšíte):

Zopár videí na ukážku (kliknutím na 4 šípky v pravom dolnom rohu videa si ho zväčšíte na celú obrazovku a pomocou Esc znovu zmenšíte):

Zopár videí na ukážku, aby ste videli, ako to v kurze prebieha.

Každá lekcia obsahuje minimálne jedno video, niektoré až štyri krátke videá.

K dispozícii budete mať aj súbor použitý pri natáčaní videa, aby ste si to tiež mohli vyskúšať.

Jedno z videí v 2. lekcii:

Jedno z videí v 9. lekcii:

Jedno z videí v 10. lekcii:

Začiatok kurzu:8. november 2021 (pondelok)
Trvanie:21 pracovných dní (21 lekcií) (prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu)
Priebeh:videá (pozriete si ich, keď budete mať čas) a praktické príklady na precvičenie
Cena:170 Eur
Registrácia do:2. november 2021 (utorok)
0
prihlásených

Ako online video-kurz prebieha?

Online video kurz je vzdelávanie cez internet. E-mailom dostanete prihlasovacie údaje (meno a heslo) do uzavretej členskej sekcie.

Kurz začne 8.11.2021, kedy vám odošlem prihlasovacie údaje.

Po dobu nasledujúcich 21 pracovných dní odo mňa dostanete každé ráno o 9:00 hod. e-mail s informáciou o sprístupnení novej lekcie.

Po prihlásení sa do sekcie kurzu budete mať prístupné lekcie kurzu aj z predchádzajúcich dní. K už otvoreným lekciám budete mať prístup stále.

Aké sú najväčšie výhody online video-kurzu?

V porovnaní s klasickým celodenným kurzom má online vzdelávanie množstvo výhod:

 • obsahuje oveľa viac informácií ako bežný kurz - zo skúseností viem, že na klasickom jednodňovom kurze sa prejde približne tretina, maximálne polovica z celej témy. Naopak online video-kurzy nie sú časovo limitované a môžu sa aj priebežne dopĺňať a aktualizovať,
 • prístup do kurzu je neobmedzený - hocikedy sa k videám môžete vrátiť. Z praxe viem, že pár dní po bežnom kurze informácie vyfučia z hlavy. Videá v online video-kurze si hocikedy znovu a znovu pustíte a osviežite postupy v pamäti,
 • môžete ísť vlastným tempom - nikto vás nenaháňa, ani vás nikto nezdržuje,
 • videá si pustíte v čase, kedy vám to vyhovuje, keď máte čas a náladu,
 • nemusíte nikam cestovať - videá si pustite doma, v práci, vo vlaku... všade tam, kde je internet,
 • máte priateľa na e-maile - keď vám bude niečo nejasné, napíšete mi a rada vám pomôžem/poradím 🙂

Čaká nás 21 lekcií (21 pracovných dní), pričom každá lekcia obsahuje:

 • úvod
  V úvode každej lekcie pár slovami priblížim, o akú funkciu/postup sa jedná. Doplnené aj obrázkami, aby ste mali predstavu, čo vás čaká.
 • video
  V každej lekcii nájdete minimálne jedno video, v ktorom krok za krokom popisujem použitie daného nástroja. Ak je nutné, tak poukazujem aj na výhody, nevýhody, úskalia...
 • súbor na stiahnutie
  Môžete si stiahnuť excelovský súbor, ktorý je použitý vo videu, a skúšať si to súčasne so mnou.
 • ťahák
  Súbor vo formáte pdf, v ktorom sú jednotlivé postupy. Môžete si ho vytlačiť a použiť aj v budúcnosti pri práci. Veď netreba si všetko pamätať. Dôležité je vedieť, že to ide a kde to nájdete. Ťahák vám našepká.
 • súbor na precvičovanie
  Môžete si stiahnuť súbor s príkladmi na precvičenie. Čo si sami precvičíte, to si lepšie zapamätáte. Samozrejme dostanete aj správne riešenie, aby ste videli, či ste postupovali správne.
 • preklad funkcií
  V lekciách je okrem originálneho anglického názvu funkcií uvedený vždy aj názov v českej a nemeckej jazykovej mutácii. Ak bude mať niekto z účastníkov kurzu iný jazyk, doplním preklad.

Naviac:

 • kolektívna atmosféra
  Získate prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, kde s ostatnými "spolužiakmi" môžete zdieľať svoje postrehy, diskutovať, klásť otázky... Ak nemáte účet na Facebooku, nevadí - nie je to podmienkou.
 • bonusy
  Súčasťou kurzu je aj bonusová časť. V základných lekciách je to najpodstatnejšie. V bonusoch budú odpovede na vaše otázky, alternatívne riešenia, podrobnejšie nastavenia a pod.

Čo keď sa vám to nebude páčiť, alebo vám môj štýl vysvetľovania nebude vyhovovať? Alebo jednoducho zistíte, že vzorce a funkcie nie sú to pravé pre vás?

Mne veľmi záleží na tom, aby boli všetci moji klienti spokojní. Preto máte 3 dni od oficiálneho začatia kurzu garanciu vrátenia peňazí. Ak sa do 3 dní od oficiálneho začiatku kurzu (vrátane prvého dňa) rozhodnete, že kurz jednoducho nie je to pravé pre vás, bez otázok vám vrátim v plnej výške sumu, za ktorú ste si online kurz zakúpili.

Kurz "Excel - vzorce a funkcie" bude mať svoju premiéru, ale môžete si prečítať/vypočuť, čo vravia absolventi kurzu "Excel - kontingenčné tabuľky":

S Excelom pracujem už x rokov, ale vždy len ako samouk. Ovládal som to, čo som potreboval pre svoju prácu. V poslednom čase som začínal mať pocit, že poznám len komplikované a časovo náročne postupy a riešenia.
Najmä preto som absolvoval niekoľko kurzov, aj on-line kurzov pre prácu s Excelom, kde vždy v niektorej časti boli aj kontingenčné tabuľky. Bohužiaľ ani raz neboli predstavené ako obrovská pomôcka pre prácu. Vždy to bolo okrajovo spomenuté, že existuje to, ale oveľa viac sa venovalo funkciám a ovládaniu programu.
Po absolvovaní Vášho kurzu „Pevné základy“ a sledovaní „fintičkárne“ som využil možnosť webináru s témou KT a dospel k presvedčeniu, že to vyskúšam aj s KT.
Moje očakávanie boli veľké, no Vám sa ich podarilo x-násobne naplniť. Netušil som, ako mi jednoduché princípy a postupy dokážu zjednodušiť prácu s tabuľkami, ktoré denne dostávam od kolegov ako podklad pre ďalšiu prácu.
Vysoko hodnotím obsah a kvalitu jednotlivých dielov, možnosť ísť vlastným tempom a najmä to, že sa vždy môžem k jednotlivým častiam vrátiť.
Dnes som vďaka tomu v práci nie len rýchlejší, ale moje výstupy aj vyzerajú krajšie. A ten pocit, keď mám výsledok za pár minút, je na nezaplatenie. Rád skúšam niečo nové a objavujem aj ďalšie možnosti KT. Hľadám odpoveď na otázku „Ako som mohol bez nich pracovať“...... (ťažko a prácne).
Už teraz sa teším na ďalšie Vaše kurzy... pre mňa sú TOP. Ďakujem.
Marcel TakáčStavebné bytové družstvo I, Košice
Zuzana Pogranová je moja veľmi obľúbená "excelovská" priateľka s vynikajúcim talentom vysvetliť a ukázať. Osobne ju samozrejme nepoznám, ale prežila som s jej kurzami niekoľko dní a občas som aj zaspávala s jej hlasom v ušiach, pretože pre vysokú pracovnú vyťaženosť som sa jej k videám a kurzom často dostávala až neskoro večer.
Mojou hlavnou motiváciou pre prvý kurz k Excelu bola najmä moja práca. A ak som už raz zistila, aký je Excel neskutočný pomocník, chcela som vedieť stále viac a viac. Keď som po prvý raz "pátrala" na internete po informáciách o Exceli, natrafila som na web stránku Zuzany Pogranovej. Prečítala som si všetky informácie a ihneď som si od Zuzany vyžiadala zdarma prístup ku kurzu Excel pevné základy. Už vtedy som o Exceli vedela celkom dosť, no napriek tomu som sa z tohto kurzu dozvedela množstvo nových vecí, o ktorých som netušila, že je ich možné v Exceli robiť tak jednoducho. Musím povedať, že toto ma na 100 % presvedčilo, že chcem určite pokračovať v ďalších Zuzaniných kurzoch. A tak som aj pokračovala - Excel 7 top nástrojov, funkcia VLOOKUP+ a Excel kontingenčné tabuľky.
Počas kurzov sa mi často stalo, že som sa nevedela dočkať, kedy ráno prídem do práce a použijem v praxi to, čo som sa naučila. Či už to boli funkcie, kontingenčné tabuľky, vzhľad, výpočty... všetko sa mi neskutočne hodilo v praxi.
Zuzanine videá pekne po sebe chronologicky a logicky nasledujú. Všetko má pekne svoju nadväznosť. Ku každému videu si môže človek hneď aj priamo v pripravenom súbore všetko vyskúšať. Uložiť si pripravený ťahák a v prípade potreby sa kedykoľvek ku všetkým informáciám vrátiť. Osobne som nenašla vôbec nič, čo by absentovalo. U mňa osobne je najviac nedostatkovou komoditou čas. U niekoho iného je to možno chuť 🙂
O nedostatku peňazí sa v tomto prípade určite nedá vôbec hovoriť, pretože peniaze investované do vedomostí sú určite tou najlepšou investíciou, akú môže človek urobiť.
Uznávam, že získavanie vedomostí si vyžaduje určitú dávku odvahy a odhodlania. Aj ja som mala dni, že som mala pocit, že už je toho na mňa s tým Excelom celkom dosť 🙂 Ale vydržala som, každý deň po práci som znova a znova sadala k PC, pozerala videá, skúšala príklady, sem tam som si aj riešenie vopred odkryla 🙂
Jednoznačne sa však teraz cítim v práci sebavedomo. To, čo iní predo mnou robili niekoľko dní, ja teraz dokážem v Exceli urobiť doslova za pár minút. Všetkým vám z celého srdca prajem tento pocit zažiť. Akokoľvek to bude znieť prehnane alebo nadnesene, také spracovanie, podklady, ukážky, vysvetlenie, videá, príklady, ťaháky ako u Zuzany nenájdete nikde inde. Ja som sa z týchto kurzov naučila množstvo vecí, o ktorých som si myslela, že ich nikdy nedokážem v Exceli urobiť, alebo som ani netušila, že ich Excel dokáže.
Z toho vyplýva len jediné a to, že som mala veľmi dobrého učiteľa.
Iveta Kalinčíková
Kým som sa pustila do tohto kurzu, čo-to som už mala odskúšané, boli to však len jednoduché kontingenčné tabuľky. Ale nie celkom som rozumela rozloženiu stĺpcov, riadkov, ktorú položku kam dať, aby som vo výslednom náhľade získala, čo potrebujem. Čo sa týka kontingenčných grafov, považovala som ich za bežné grafy, neriešila som ich špecifické prepojenie s tabuľkami.
Som rada, že som mala možnosť prejsť týmto kurzom. Silnou motiváciou bol pre mňa jeden dvojdňový kurz, ktorého som sa zúčastnila tuším pred dvoma rokmi ako "vyslanec" z firmy. Bolo to o dynamických dashboardoch. Na mieste som zistila, že k úspešnému absolvovaniu kurzu je nutné mať zvládnuté kontingenčné tabuľky, čo však nebol môj prípad. Kurzom som prešla s odretými ušami, a vtedy som si povedala, že kontingenčné tabuľky raz zvládnem.
Dávajú možnosť "rozletu", je vyslovene na užívateľovi, ako chce mať údaje rozložené, zobrazené. Páči sa mi, že tu nie je nutné zadávať žiadne funkcie, tie sa nastavia "samé" v závislosti od našich požiadaviek. Uchvátili ma filtre, ktorými sú prepojené tabuľky s grafmi (mrzí ma však, že nie sú vo všetkých verziách MS Office). Tento kurz ma naštartoval aj v tom, aby som si hľadala ďalšie pomocné nástroje ku KT, konkrétne, ako sa dá prepojiť zobrazovanie údajov v tabuľke a grafe použijúc aktívne prvky (posuvník a pod.). Určite by som prijala kurz s tematikou využívania týchto aktívnych prvkov, a to nielen v spojitosti s kontingenčnými tabuľkami. 🙂
Zuzka, ďakujem Vám za tak premakaný kurz.
Lýdia Takáčová
Predtým ako som vstúpila do kurzu Excel – kontingenčné tabuľky, som si zakúpila iný kurz od pani Pogranovej a to Excel – VLOOKUP+. Pomohol mi aj napriek tomu, že táto funkcia nebola pre mňa nová, pretože som ju používala. To, čo som vedela, som si utužila, a to, čo som nevedela, mi uľahčilo prácu s touto funkciou. Využívam ju veľmi často, nakoľko vo svojej práci často porovnávam dve zdrojové tabuľky. A tak namiesto škrtania používam vlookup.
Nehľadala som vyslovene kurz na KT, ale vedela som, že sa chcem v používaní Excelu zlepšiť. Keďže mi kurz Excel – Vlookup+ veľmi pomohol, verila som, že rovnako užitočný pre mňa bude aj kurz Excel – kontingenčné tabuľky. Nakoľko naša firma už predtým kolegyni zakúpila iný kurz od pani Pogranovej, mali sme zľavu, a tú sme využili pri tomto kurze.
S kurzom som bola veľmi spokojná. Bol iný ako predošlé kurzy a to v interaktivite. Keďže sme mali vlastnú uzavretú skupinu na FB. Lekcie boli rozdelené do pracovných dní. Každý deň som si urobila chvíľku a lekciu s príkladmi som si prešla. A vždy som sa tešila na nový deň, kedy sa opäť dozviem niečo, čo som nevedela, pritom s KT pracujem roky.
Pani Pogranová je veľmi milá a ochotná. Keď som mala nejaký problém, vždy mi poradila. Mali sme aj špeciálne požiadavky na to, čo nás zaujíma a k tomu nám natočila nové videá, ktoré pridávala do bonusov. Tým bol tento kurz iný, špeciálne prispôsobený požiadavkám študentov. Ak pani Pogranová vymyslí nový, rovnako zaujímavý kurz, veľmi rada sa ho zúčastním.
Ingrida Turčanováwww.kellysbike.com
Pred kurzom s kontingenčnými tabuľkami som sa dosť trápila s kontingenčnými tabuľkami.
Používam ich v práci každý deň, kvôli rôznym prehľadom, rozborom...
Kolegyňa ma upozornila na Fintičkáreň, to som už niektoré úkony zrýchlila, ale zhliadnutie Vášho kurzu ma nakoplo skúšať rôzne "vychytávočky" ako napr. rýchly filter, zoskupovanie údajov (Keby ste ma videli, ako náročne som to robila predtým 😂😅).....
No vypočítavacie pole v kontingente je TOP pomôcka !!!!!
Dlho som otáľala s prihláškou, že ako to budem stíhať, ale nebol problém pozrieť si to všetko dodatočne, na FB som si prečítala otázky a odpovede.
Vlastne ďakujem, že ste mi uľahčili môj pracovný život a spôsobili, že pri tvorení kontingentov sa usmievam 😄 Ako vraví náš šéf: „Už zasa tabuľkuješ???“
Ďakujem, pani Pogranová.
Daniela Krčmárováekonómka PD DEVIO Nové Sady
S Excelom som začala asi tak v roku 1998, keď som si predplatila časopis „Počítač pre každého“ a skúšaním čo to spraví...
Bola som na seba taká hrdá, keď som spravila tabuľku, čo sama počíta... 😉
Keď som už dokázala toho viac, zúčastnila som sa kurzu, kde nám okrajovo ukázali kontingenčné tabuľky. Skúšaním som sa zlepšila, aspoň som si to myslela, pokiaľ som náhodou neobjavila Fintičky na FB. A tu som zistila, že mi veľmi vyhovuje štýl vysvetľovania pani Pogranovej. Postupne som u nej absolvovala pár kurzov a nakoniec aj Excel - kontingenčné tabuľky. Páči sa mi, že videá sú krátke - človek sa nestratí v množstve vychrlených informácií, sú zrozumiteľné, viem si ich kedykoľvek prehrať znova, sú k nim praktické príklady na precvičenie a super ťaháky. Vďaka mojim novým vedomostiam má šéf „moje tabulečky“ ešte kompletnejšie, a vždy mu pripravím pár klikmi viac verzií, aby si mohol vybrať 😉
Zuzka, ďakujem za ušetrenie a zefektívnenie môjho pracovného času.
Katarína SolčanskáPD DEVIO Nové Sady
Braňo MasnýSlovenská asociácia športu na školách, www.sass.sk
S MS Excelom pracujem denne, ale práca s dátami je často jednostranná. Kurz kontingenčné tabuľky (a nielen ten) od pani Zuzanky mi poskytol komplexný pohľad a mnohé kroky doplnil a zjednodušil, takže moja práca s KT je podstatne efektívnejšia.
Odporúčam aj skúseným pracovníkom s Excelom prejsť aj základne veci v týchto kurzoch. Vždy som našla niečo, čo moju prácu doplnilo, obohatilo. Preto z mojej strany veľké ĎAKUJEM a teším sa na ďalšie.
Tina Penkovitzfreelancer
Excel využívam pri svojej práci už viac ako 20 rokov. Používam ho hlavne na tvorbu rozpočtov a evidenciu skladových zásob. Mám previazané rôzne databázové tabuľky, napr. cenníky s výslednými rozpočtami a pod. Náhodou som našiel na FB fintičkáreň od p. Pogranovej.
Po zhliadnutí fintičkárne, ktorá mi rozšírila obzory, som si objednal kurz o kontingenčných tabuľkách. V tomto kurze boli jednoducho prehľadne a jasne popísané možnosti, ktoré KT poskytujú. Použil som KT na tvorbu rôznych prehľadov, čo mi významne zjednodušilo a urýchlilo prácu.
Kurz jednoznačne odporúčam pre všetkých, aj skúsených užívateľov, nakoľko podrobne odhaľuje skryté možnosti Excelu, o ktorých mnoho užívateľov ani netuší a môžu výrazne zefektívniť prácu. Kurz je prehľadne delený do jednotlivých sekcií, čo urýchľuje vyhľadanie konkrétneho riešenia.
Branislav HruškaELEKTROCHEM spol. s r.o., www.elektrochem.sk
Excel som používala už počas štúdia na strednej a vysokej škole, používam ho denne pri svojej práci aj v súkromí. Ak sa to dá tak povedať, tak Excel milujem - vedela som toho veľa, ovládala som presne to, čo som ku svojej práci potrebovala a čo som sa naučila, či už v škole, alebo ako samouk. Cítila som ale, že Excel nevyužívam dostatočne a naplno. Niektoré veci som robila komplikovane, lebo som netušila ako ich robiť rýchlejšie, efektívnejšie. Prihlásila som sa na nejaké kurzy, v ktorých som sa naučila len veľmi málo nových vecí, lebo boli viac–menej všeobecne zamerané na základnú prácu. Začiatočníkom to vyhovovalo, ja som potrebovala viac.
Natrafila som na Vašu stránku a odvtedy som veľkou fanúšičkou. Absolvovala som viacero Vašich kurzov (kontingenčné tabuľky, vlookup, podmienené formátovanie). Som rada, že som prostredníctvom Vašich kurzov objavila, čo všetko môžem robiť rýchlejšie, efektívnejšie a oveľa jednoduchšie. Denne pracujem s viacerými veľkými databázami (cca 14 000 riadkov), ktoré musím spájať a vypočítavať z nich rôzne údaje. Pre mňa je hlavné, že som získala prehľad, aké možnosti využitia mi Excel ponúka. Nemusím a ani ich nevyužívam úplne všetky, dôležité je, že viem, že existujú a ak ich budem potrebovať použiť, viem kam sa pozrieť, na koho sa obrátiť. Často som totiž ani len netušila, že si môžem prácu výrazne urýchliť a uľahčiť. To, čo iní robia niekoľko dní, ja teraz dokážem urobiť vyslovene za pár minút.
Kurzy sú urobené super formou, jednoducho, výstižne, bez zbytočných omáčok, presne vystihujú v danej téme to potrebné. Páči sa mi možnosť ísť vlastným tempom, že sa môžem vrátiť k jednotlivým videám a prejsť si ich znova, ak je to potrebné. V neposlednom rade oceňujem príjemný hlas a tempo reči autorky kurzov.
Veľké ďakujem za naozaj vymakané kurzy.
Jana Jašáková
Aj keď som kontingenčné tabuľky doteraz nepoužíval, je to veľmi zaujímavá a potrebná téma. Mnohým veciam som doteraz nerozumel, ale tento kurz mi umožnil trochu sa dostať do tajov Excelu.
Aj keď zďaleka mi všetko ešte nejde tak, ako by malo, postupne (ako budem potrebovať) sa budem vracať k jednotlivým lekciám.
Pre mňa ako začiatočníka v Exceli to bola náročná téma, ale videá sú dobre spracované. Mne však viac vyhovuje forma priamej účasti na kurze, kde sa hneď môžem opýtať to, čo neviem (resp. asi lepšia je kombinácia videí a priamych kurzov). Ešte raz ďakujem a vrelo odporúčam kurzy Excelu so Zuzanou Pogranovou.
Ladislav LukáčLudus, s.r.o., www.ludus.sk
Kúpila som si knihu a aj ďalšiu trošku pokročilejšiu. Preštudovala som si všetky témy. Pýtala som sa sama seba, či to stačí a čo mi kurz KT dá naviac. Nakoniec som si kurz KT kúpila.
Musím povedať, že obsahoval viac ako som si naštudovala z knihy. Veľkým plus je možnosť vidieť ako riešiť rôzne problémy vo videách a precvičiť si to v praxi v tabuľkách. Dať otázku a dostať na ňu odpoveď, či už v skupine KT od "spolužiakov", emailom je skutočne nápomocné a rýchle. Mám v pláne prihlásiť sa aj do iného kurzu.
Marcela Zubaľová
Štefan Galdík
Kontingenčné tabuľky používam pravidelne, takmer na dennej báze. Som však Excel samouk, a tak aj napriek tomu, že som Pivotky poznal a vedel ich v princípe používať, chýbala mi ucelená predstava, čo všetko to užívateľovi poskytuje.
Preto mi kurz kontingenčných tabuliek priniesol cenné informácie o detailoch a možnostiach, ktoré kontingenčky poskytujú a umožnilo mi to využívať ich potenciál naplno, a to vrátane dizajnového doladenia. Nakoniec, sebelepší prehľad, report, tabuľka, ktorá nie je správne prezentovaná a zrozumiteľná, stráca zmysel.
Vaše kurzy považujem za veľmi prínosné a rozhodne konkurencie schopné. Budem rád, keď budete v tejto práci pokračovať aj naďalej a postupne zdokonaľovať svoje výstupy. Z uvedených dôvodov sa veľmi rád zúčastním aj ďalšieho kurzu, ktorý určite veľmi efektívne doplní kurz kontingenčiek. Ďakujem za vaše doterajšie úsilie.
Rastislav Lipovský
S Excelom pracujem 23 rokov a som samouk. Je jasné, že samouk vie používať to, čo potrebuje k práci. Mnohí z nás vedia „pokročilé“ veci, ale často nám chýbajú základné informácie. U mňa je to rovnaké. Celý pracovný život otravujem kolegov z IT, aby mi pomohli vytvoriť veci, ktoré potrebujem a tak sa ich učím. Dokážem už nahrať makro, pracujem s KT, ale často ma zaskočia elementárne veci ako napr. netradičný formát buniek. Preto ma tak veľmi oslovila Fintičkáreň od Zuzky Pogranovej. Dajú sa tam nájsť „vychytávky“ od elementárnych po pokročilé. Inšpirovalo ma to k absolvovaniu jej kurzov k Excelu. Absolvovala som už Excel – pevné základy, Excel – makrá a Excel – VLOOKUP.
Keď prišla ponuka kurzu na KT, trochu som váhala. S KT som svojho času pracovala na dennej báze, takže som ich mala (z môjho pohľadu) obstojne zvládnuté. Okrem toho cena kurzu je v inej cenovej hladine ako doteraz absolvované kurzy (a ja som bola nezamestnaná). Ale bola som presvedčená, že sú ešte veci, ktoré o KT neviem, a rada by som mala aspoň čosi v Exceli v kompletnom balíku informácií. Kurz som absolvovala. Už počas kurzu som si vravela „škoda, že som predtým nevedela, čo všetko KT dokážu. Veci by sa dali urobiť ešte jednoduchšie, ako som ich robila“.
V kurze mi učarovali dashboardy. V novej práci máme Excel 2019, takže budem môcť využiť aj časovú os a iné „vychytávky“.
Už všeobecné Excel kurzy od Zuzky Pogranovej sú skvelé, ale výhodou kurzov ako sú Excel – VLOOKUP alebo Excel – KT je to, že sa nástroju venuje komplexne a do hĺbky. Absolvovala som niekoľko rôznych kurzov k Excelu. Tie od Zuzky Pogranovej ma oslovujú práve v tom, že sú online. Môžem sa k nim kedykoľvek vrátiť.
Ďalšia vec, ktorú by som vyzdvihla, je, že kurzy sa skladajú z krátkych videí, takže nestihnem prestať vnímať. 🙂 Na obsahu vidno, že Zuzka je skúsená lektorka, že už dostala veľa doplňujúcich otázok. Pri každej veci totiž vysvetlí, ako to funguje, prečo to tak funguje a tiež kedy to fungovať nebude a prečo. V tomto vidím najväčšiu pridanú hodnotu jej kurzov, pretože často máme pocit, že robíme veci PRESNE tak, ako by sme mali a predsa „to nefunguje“ – napr. hlúposť typu, pre zobrazenie polí KT stačí do nej kliknúť 😀
Okrem toho Zuzka pamätá vývoj Excelu a upozorňuje na odlišnosti v zobrazeniach alebo funkciách medzi jednotlivými verziami.
Záverom by som spomenula JACKPOT. Absolventi kurzov získajú nielen možnosť dodatočných konzultácií s lektorkou, ale najmä ochotu, ústretovosť a vynaliezavosť pri konzultáciách.
Andrea Sokolová
Netušil som, do čoho idem, ale celý kurz som bol naozaj veľmi príjemne prekvapený spracovanými videami, postupom vysvetľovania, skupina na FB... Jednoducho presne takto si predstavujem školenie on-line. A do videí a lekcií sa môžeme kedykoľvek vrátiť + sledovať bonusy. Je toho veľa, čo je za tým, veľa Vašej práce a musím iba uznanlivo pokývať hlavou. Len tak ďalej!
Ja osobne som nemal žiadne prekážky týkajúce sa on-line kurzu. Bola korona a bol som na home office. Takže som využil príjemné a užitočné a snažil sa absolvovať celý kurz. Ako obrovskú výhodu môžem uviesť, že som si sám mohol úplne slobodne zvoliť čas aj dátum prezretia lekcie. Väčšinou som mal čas až v noci a úplne mi to vyhovovalo. Rovnako som sa kedykoľvek mohol vrátiť do predchádzajúcich lekcií a zopakovať si tému.
Rovnako kvitujem odborné poradenstvo a odpovede na denné problémy, s ktorými sa v Exceli stretávame. Rýchle a odborné odpovede je to, čo ma zaujíma.
Neviem, čo by som kurzu vytkol, nič ma nenapadá. Všetko som pochopil, aj keď som pred kurzom v živote s KT nepracoval, aj keď s Excelom robím každý deň. Teraz môžem iba spokojne konštatovať, že mi šetrí dosť času v práci. Bonusy vždy potešia, lebo vždy sa je čo učiť v Exceli. Je to vynikajúci program.
Milan Čechwww.sudnyznalec.com
Kurz „Excel – kontingenčné tabuľky" bol môj prvý zakúpený online kurz a moje rozhodnutie o zakúpení neľutujem. V oblasti Excelu nie som začiatočník, som už dlhoročný skôr samouk. Excel milujem a snažím sa prostredníctvom neho uľahčovať si svoju každodennú prácu. Už dlhšiu dobu som na Facebooku sledovala Vaše uverejňované „fintičky" v Exceli, a preto mi neušla ani Vaša ponuka na pripravovaný kurz „Excel – kontingenčné tabuľky".
Oslovila ma najmä forma a obsah online kurzu, t.j. postupné dávkovanie informácii prostredníctvom krátkych výstižných videí a na záver možnosť stiahnuť si poznámky v pdf formáte a možnosť stiahnutia súboru s príkladmi na utvrdenie/precvičenie si vedomostí (+ riešenia).
Ďalším plusom je možnosť komunikácie s lektorom mailovou komunikáciou, či s celou skupinou online kurzu prostredníctvom uzatvorenej facebookovej stránky a možnosť spätne sa prihlasovať cez svoje osobné konto do zaplatených kurzov.
Súčasťou kurzu boli aj skvelé bonusy, ktoré doplňovali alebo objasňovali videá. Po absolvovaní kurzu sú moje výstupy pre manažment obšírnejšie a „pútavejšie" vďaka dashboardom.
Po prvej výbornej skúsenosti som si zakúpila aj druhý kurz Excel Makrá, ale priznám sa ešte som sa ku nemu nedostala. Mám menej času a kurz je robený trochu inou formou. Som presvedčená, že keby bol robený rovnakou formou ako kurz „Excel – kontingenčné tabuľky", t.j. denné – postupné zverejňovanie lekcií, už by som ho bola absolvovala. To ale nevadí, prístup mám k nemu neobmedzený, určite sa k nemu dostanem :).
Všetkým, ktorí dychtia po rýchlych a užitočných informáciách v oblasti Excelu, takýto typ online kurzu odporúčam.
Držím Vám palce aj v ďalšej tvorivej práci a ešte raz ďakujem za skvelý kurz.
Andrea Beníková
Som samouk. Excel sa postupom času nebadane stal neoddeliteľnou súčasťou môjho pracovného, ale aj osobného života.
Dlho som ho využíval ako veľká väčšina z nás, iba na jednoduché, ale prehľadné usporiadanie údajov s využitím základných notoricky známych funkcií. Potom som však Excel začal vnímať ako nástroj, ktorý mi výrazne pomáha, ako nástroj bez limitov. Pochopil som, že jediným jeho limitom sú moje vlastné vedomosti. Keď prišla iniciatíva zo strany zamestnávateľa, ktorý svojím zamestnancom zaplatil dvojdňový intenzívny kurz so zameraním na využívanie Excelu v praxi, neváhal som samozrejme ani minútu. Bolo to fajn, niečo nove som sa naučil, niečo sa určite na mňa „nalepilo“, ale bolo to rýchle, veľmi veľa informácií naraz... Poznáte to: „Zíde z očí, zíde z mysle“. To, čo dennodenne nepoužívate – zabudnete!
Zuzku som už nejaký čas registroval pri svojich potulkách za poznaním. Jej stránka sa veľmi rýchlo stala pevnou záložkou na lište môjho prehliadača a jej príspevky sú pre mňa už povinnou jazdou, kde si konfrontujem svoje vedomosti v Exceli.
Online doba, ktorú žijeme, okrem svojich negatív, prináša aj mnoho pozitív. Jedným z nich bol pre mňa určite aj jej online kurz: „Excel – kontingenčné tabuľky“. Vedel som, že KT existujú, vedel som, čo dokážu, dokonca som mal už aj skúsenosti s ich tvorbou a používaním. Zároveň som však cítil, že ich potenciál nedokážem využívať naplno. Zuzkin online kurz sa mi zdal ako dobrý nápad posunúť sa v tomto smere ďalej. Mal som nejaké očakávania, no netušil som, či sa naplnia. Bol to pre mňa môj prvý edukačný online kurz. Moje očakávania sa naplnili, obsahovo, ale hlavne spracovaním. Zistil som, že tento spôsob poznania mi vyhovuje. Interaktívna výučba s vlastným časovým rozvrhom boli pre mňa veľkým benefitom, ale tým najväčším je skutočnosť, že si kedykoľvek môžem zopakovať, resp. pripomenúť, alebo ozrejmiť to, čo som medzičasom zabudol. Ucelený súbor informácii týkajúci sa témy KT mám vždy po ruke. To je bomba !
Vrelo odporúčam každému, kto chce svoje zručnosti v Exceli posunúť na vyššiu úroveň. Kontingenčné tabuľky v spojení s grafmi sú prezentačnou a analytickou zbraňou vysokého kalibru, a nielen to...
Ján Potoček

Akú verziu Excelu potrebujete pre využitie vzorcov a funkcií? 

Nie je to podstatné. Aj keď treba povedať, že každá novšia verzia Excelu prináša nové vylepšené funkcie, ktoré v starších verziách nefungujú. No systém práce je stále rovnaký.

Z toho vyplýva, že ak používate verziu napr. 2007, tak niektoré funkcie, ktoré budú v kurze uvedené, váš Excel nebude poznať. Na druhej strane aspoň uvidíte, čo novšie verzie dokážu a ak sa vám to zapáči, tak vás to možno motivuje k zaobstaraniu si novej licencie Excelu.

Otázky, ktoré možno napadli aj vám: 

Nikdy som so vzorcami a funkciami nepracoval. Je nutná aspoň nejaká základná znalosť?

 • NIE! Kurz ide od úplných základov, preto je vhodný aj pre každého, kto si chce pomocou vzorcov a funkcií uľahčiť prácu v Exceli.

Som v Exceli začiatočníkom. Zvládnem sa naučiť pracovať so vzorcami a funkciami?

 • ÁNO! Keď budete CHCIEŤ, tak to samozrejme zvládnete 🙂 Postačia základné vedomosti pre prácu s Excelom = práca s hárkami, kopírovanie, formátovanie a pod.

 • Niektoré nástroje vôbec netreba poznať = napríklad prácu s kontingenčnými tabuľkami, grafy - tie naozaj pri práci so vzorcami a funkciami nepotrebujete.

Je vstup do kurzu časovo obmedzený?

 • NIE! K videám budete mať prístup, kým bude existovať moja stránka. Najbližších pár desaťročí ju rušiť neplánujem. A keby k tomu náhodou došlo, tak určite niečo vymyslím, aby ste mohli videá používať aj potom.

Chcem kúpiť kurz mojim zamestnancom - asi 5 až 7 ľudí. Je možná nejaká hromadná zľava?

 • ÁNO! Ak chcete kurz pre viacej ľudí, napíšte mi e-mail (kontakt tu) s presným počtom osôb. Do 24 hodín vám zašlem cenovú ponuku.

Je dôležité, akú verziu Excelu používam? Mám Excel 2007.

 • ÁNO i NIE! Videá sú natočené v slovenskej verzii Excel 2019 a 365, ale princíp je rovnaký. V staršej verzii Excelu však niektoré funkcie nie sú.

Používam nemeckú verziu Excelu. Je to problém?

 • NIE! Funkcie sú síce v niektorých jazykových mutáciách Excelu preložené, ale to nevadí. Systém je stále rovnaký. V lekciách uvádzam aj preklad funkcií v českom a nemeckom Exceli. Ak bude niekto z účastníkov používať inú jazykovú mutáciu, doplním preklad aj v tom jazyku. 

Tento termín mi nevyhovuje. Plánujete kurz spustiť aj inokedy?

 • NEVADÍ! Do kurzu sa môžete prihlásiť teraz a videá si pustíte potom, keď budete mať čas. Prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu. Nie je nutné sa každý deň zapojiť.
 • Kurz plánujem spustiť opätovne, ale z časových dôvodov iba raz v roku.

Máte nejaké iné otázky? Napíšte mi. Rada odpoviem.

Kliknutím na tlačidlo budete presmerovaní na objednávkový formulár. Môžete zaplatiť kartou, online prevodom alebo bankovým prevodom. Hneď po tom, ako mi príde platba od Vás, obdržíte na Váš e-mail podrobnejšie informácie. Pri platbe kartou alebo online prevodom to bude IHNEĎ (cca. do 15 minút). Pri platbe bankovým prevodom to väčšinou trvá 1 - 2 dni.