vďaka vzorcom a funkciám... 

Nechajte Excel, nech počíta a spracováva údaje za vás, ušetríte si množstvo času a nervov použitím vzorcov a funkcií.