Excel ako múdra kalkulačka
vďaka vzorcom a funkciám...

Nechajte Excel, nech počíta a spracováva údaje za vás 🙂

Ušetrite si množstvo času a nervov použitím vzorcov a funkcií.

Čo je vzorec: Vzorce v Exceli sú jednoduché matematické operácie: súčet, rozdiel, súčin a podiel. Ku vzorcom radíme aj ďalšie operácie, napríklad porovnanie hodnôt pomocou znamienok >, <, = (väčší, menší, rovný) a iné.

Čo je funkcia: Funkcia v Exceli je tiež vzorcom, pričom už má v sebe zabudovaný výpočet. Napríklad SUM, IF, VLOOKUP, ROUND, COUNT, TODAY... Najpoužívanejšou funkciu je SUM, ktorá predstavuje súčet hodnôt. Keď potrebujete sčítať väčšie množstvo hodnôt, tak namiesto zdĺhavého zadávania vzorca =bunka+bunka+bunka+... použijete funkciu SUM, ktorou si ušetríte množstvo času.

Najpoužívanejšie funkcie a najdôležitejšie nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami som zhrnula v online video-kurzeExcel - vzorce a funkcie“.

Nemusíte poznať všetky funkcie, ktoré Excel ponúka. Dôležité je mať prehľad a poznať systém, ako funkcie fungujú.

Hlavným cieľom online video-kurzu preto je, aby ste sa na praktických príkladoch naučili systém, ktorý je na pozadí každej funkcie, vďaka čomu budete vedieť použiť aj funkciu, ktorá v kurze nebude. 

Okrem toho si osvojíte aj používanie pomocných nástrojov pre prácu so vzorcami a funkciami a zistíte, ako hľadať a odstraňovať problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Do prvého ročníka kurzu sa už prihlásilo

0
ľudí.

Prihlášky do kurzu „Excel – vzorce a funkcie“ sú pre ročník 2021 uzavreté. Ďalší kurz sa bude konať v druhej polovica roka 2022.

Ak máte vážny dôvod, prečo potrebujete návody mimo termín, napíšte mi na zuzana@zuzanapogranova.sk a niečo vymyslíme.

V opačnom prípade mi môžete nechať na seba kontakt a dám vám vedieť, keď bude kurz znovu prebiehať. Kliknite sem a dajte mi vedieť, že máte o kurz záujem >>

Registrácia končí o:

Zuzana Pogranová

Od roku 2009 pôsobím ako lektorka firemných i individuálnych kurzov Excelu, Wordu a PowerPointu.

Som veľmi rada, že ste navštívili moju stránku a že vás môžem pozvať do online video-kurzu.

Naučíte sa, ako používať vzorcefunkcie, osvojíte si najpoužívanejšie funkcie v Exceli, zistíte, ako používať nástroje pre prácu s nimi a na čo si treba dávať pozor...

Netreba všetko vedieť. Treba len Excelu veriť, že to dokáže, že má k tomu nejaký nástroj. Potom si vyhľadať/zistiť, aký je to nástroj. A najpodstatnejšie je vedieť, ako s tým nástrojom naložiť.

Preto ani vy nemusíte poznať všetky funkcie. Dôležité je vedieť nájsť funkciu, ktorá to spraví, a vedieť ju nastaviť tak, aby to fungovalo.

Keď potrebujete niekam cestovať, tiež nemusíte poznať celý cestovný poriadok vlakov, autobusov, lietadiel, lodí... Veríte tomu, že existujú prostriedky, ktoré vás dovedú z bodu A do bodu B. Viete si cestovný poriadok vyhľadať. Podstatné však je vedieť, ako ho využiť - ako sa registrovať, kúpiť lístok, ako prebieha check in a podobne.

Systém prepravy je stále rovnaký, stačí v tom „vedieť chodiť“.

A rovnako je to aj s Excelom, ktorý ponúka približne 500 funkcií. Netreba poznať všetky funkcie, pretože systém je stále rovnaký = stačí len vedieť, ako vzorce a funkcie fungujú = stačí v tom "vedieť chodiť" 🙂

A to sa môžete naučiť v novom online video-kurze „Excel - vzorce a funkcie“.

Ukážka použitia vzorcov a funkcií

Vzorce a funkcie počítajú a spracujú údaje za vás - rýchlo a hromadne na menšom i väčšom množstve údajov. Na obrázkoch vidíte jednoduché príklady ich použitia... Jednoduché, ale efektívne.

V podfarbených žltých bunkách sú vzorce alebo funkcie a vedľa nich (alebo pod nimi) vidíte ich zápis.

(Kliknutím na obrázok zväčšíte náhľad a šípkami prejdete na ďalší obrázok)

 

OBSAH KURZU

Čo vám online video-kurz prinesie?

Pomocou vzorcov a funkcií si môžete zautomatizovať mnohé výpočty v Exceli a ušetriť tak sebe alebo kolegom množstvo času a energie.

 

Obsah kurzu - 21 lekcií:

Lekcia 1:

 • vkladanie vzorcov,
 • použitie matematických operátorov pre súčet, rozdiel, súčin a podiel (+ - * /),

 • oprava vzorca,

 • použitie logických operátorov (> < =),

 • používanie zátvoriek – obyčajných,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 2:

 • absolútne, relatívne a kombinované odkazy (fixovanie adries vo vzorcoch pomocou F4 = „doláriky“: $A$1, $A1, A$1),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 3:

 • základné funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN),
 • pomôcky pre rýchle vyznačenie rozsahov,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 4:

 • rozdiel medzi hodnotou a formátom,

 • čo znamenajú chyby #ODKAZ, #NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA atď.,
 • čo znamenajú zelené trojuholníky,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 5:

 • odkazovanie na bunky v inom hárku toho istého zošita,
 • odkazovanie na bunky v inom zošite, použitie hranatých zátvoriek,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 6:

 • zadávanie argumentov funkcií - práca s oknom „Argumenty funkcie“ a s pomocníkom,

 • slovník pojmov = ako sa vyznať v názvoch argumentov,

 • textové funkcie (LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE, CONCAT, TEXTJOIN...),

 • praktické príklady na precvičenie,

 Lekcia 7:

 • ako fungujú dátumy a čas v Exceli,
 • výpočty s dátumami a časom,
 • dátumové funkcie (TODAY, DATE, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM, ISOWEEKNUM, EOMONTH...),

 • funkcie pre prácu s časom (TIME, HOUR, MINUTE, SECOND),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 8:

 • kopírovanie buniek so vzorcami - prilepiť špeciálne ako hodnoty s formátmi, bez formátov alebo s prepojením, ako obrázok atď.,
 • kopírovanie vzorca v presnom znení,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 9:

 • prečo je zaokrúhľovanie dôležité (skryť desatinné miesta niekedy nestačí),
 • funkcie pre zaokrúhľovanie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC, INT...),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 10:

 • problémy s kompatibilitou (čo sa stane, keď súbor otvoríte v staršej verzii Excelu),

 • kontrola kompatibility - ako zistiť, čo bude robiť problém v iných verziách Excelu (užitočné, keď posielate súbory napríklad klientom),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 11:

 • základné funkcie s jednou podmienkou (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF),
 • základné funkcie s viacerými podmienkami (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 12:

 • logické funkcie (IF, IFS),
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 13:

 • funkcie reagujúce na filter (SUM verzus SUBTOTAL, AGGREGATE),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 14:

 • ako hľadať bunky so vzorcami,
 • ako hľadať vzorce s odkazom na iný súbor,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 15:

 • nástroje pre prácu so vzorcami a funkciami: predchodcovia, následníci, zobraziť vzorce,

 • možnosti výpočtov,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 16:

 • vyhľadávacie funkcie (XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP – presné a približné vyhľadávanie),

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 17, 18 a 19:

(obšírna téma, preto sa jej budeme venovať tri dni)

 • viac funkcií v jednej bunke - vnáranie a spájanie funkcií rôznymi spôsobmi,

 • rôzne nástroje a postupy pre prácu s vnorenými a spájanými funkciami,
 • ako sa orientovať vo vnorených funkciách, ktoré vytvoril niekto iný,
 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 20:

 • ako používať nástroj Vyhodnotiť vzorec,

 • kontrola chýb,

 • zacyklené odkazy,

 • možnosti kontroly chýb,

 • praktické príklady na precvičenie,

Lekcia 21:

 • dynamické funkcie (FILTER, SORT, UNIQUE...),
 • praktické príklady na precvičenie.

 

BONUSY:

Súčasťou kurzu budú aj bonusové časti, ktoré budem priebežne dopĺňať podľa vašich otázok, napr.:

 • porovnanie možností vkladania funkcií,

 • použitie funkcií v nástrojoch Excelu (napr. filtrovanie, podmienené formátovanie, overenie údajov atď.),
 • ukážka špeciálnych funkcií (vybrané funkcie finančné, štatistické, matematické atď.),
 • ako nájsť tú správnu funkciu, ktorá mi pomôže,
 • oddeľovač argumentov - čiarka vs. bodkočiarka,
 • jazykové mutácie,
 • ...

Ako to vyzerá vo vnútri kurzu (kliknutím na obrázok si ho zväčšíte):

Zopár videí na ukážku (kliknutím na 4 šípky v pravom dolnom rohu videa si ho zväčšíte na celú obrazovku a pomocou Esc znovu zmenšíte):

Zopár videí na ukážku, aby ste videli, ako to v kurze prebieha.

Každá lekcia obsahuje minimálne jedno video, niektoré až štyri krátke videá.

K dispozícii budete mať aj súbor použitý pri natáčaní videa, aby ste si to tiež mohli vyskúšať.

Jedno z videí v 2. lekcii:

Jedno z videí v 9. lekcii:

Jedno z videí v 10. lekcii:

Začiatok kurzu:plán je druhá polovica 2022. Kliknite na tlačidlo nižšie, zadajte svoj e-mail a dám Vám vedieť, keď budem poznať presný termín
Trvanie:21 pracovných dní (21 lekcií) (prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu)
Priebeh:videá (pozriete si ich, keď budete mať čas) a praktické príklady na precvičenie
Cena:230 Eur
Registrácia do:kliknite na tlačidlo nižšie, zadajte svoj e-mail a dám Vám vedieť, keď bude možné sa registrovať
0
prihlásených

Ako online video-kurz prebieha?

Online video kurz je vzdelávanie cez internet. E-mailom dostanete prihlasovacie údaje (meno a heslo) do uzavretej členskej sekcie.

Kurz začne (...termín zatiaľ nie je stanovený...), kedy vám odošlem prihlasovacie údaje.

Po dobu nasledujúcich 21 pracovných dní odo mňa dostanete každé ráno o 9:00 hod. e-mail s informáciou o sprístupnení novej lekcie.

Po prihlásení sa do sekcie kurzu budete mať prístupné lekcie kurzu aj z predchádzajúcich dní. K už otvoreným lekciám budete mať prístup stále.

Aké sú najväčšie výhody online video-kurzu?

V porovnaní s klasickým celodenným kurzom má online vzdelávanie množstvo výhod:

 • obsahuje oveľa viac informácií ako bežný kurz - zo skúseností viem, že na klasickom jednodňovom kurze sa prejde približne tretina, maximálne polovica z celej témy. Naopak online video-kurzy nie sú časovo limitované a môžu sa aj priebežne dopĺňať a aktualizovať,
 • prístup do kurzu je neobmedzený - hocikedy sa k videám môžete vrátiť. Z praxe viem, že pár dní po bežnom kurze informácie vyfučia z hlavy. Videá v online video-kurze si hocikedy znovu a znovu pustíte a osviežite postupy v pamäti,
 • môžete ísť vlastným tempom - nikto vás nenaháňa, ani vás nikto nezdržuje,
 • videá si pustíte v čase, kedy vám to vyhovuje, keď máte čas a náladu,
 • nemusíte nikam cestovať - videá si pustite doma, v práci, vo vlaku... všade tam, kde je internet,
 • máte priateľa na e-maile - keď vám bude niečo nejasné, napíšete mi a rada vám pomôžem/poradím 🙂

Čaká nás 21 lekcií (21 pracovných dní), pričom každá lekcia obsahuje:

 • úvod
  V úvode každej lekcie pár slovami priblížim, o akú funkciu/postup sa jedná. Doplnené aj obrázkami, aby ste mali predstavu, čo vás čaká.
 • video
  V každej lekcii nájdete minimálne jedno video, v ktorom krok za krokom popisujem použitie daného nástroja. Ak je nutné, tak poukazujem aj na výhody, nevýhody, úskalia...
 • súbor na stiahnutie
  Môžete si stiahnuť excelovský súbor, ktorý je použitý vo videu, a skúšať si to súčasne so mnou.
 • ťahák
  Súbor vo formáte pdf, v ktorom sú jednotlivé postupy. Môžete si ho vytlačiť a použiť aj v budúcnosti pri práci. Veď netreba si všetko pamätať. Dôležité je vedieť, že to ide a kde to nájdete. Ťahák vám našepká.
 • súbor na precvičovanie
  Môžete si stiahnuť súbor s príkladmi na precvičenie. Čo si sami precvičíte, to si lepšie zapamätáte. Samozrejme dostanete aj správne riešenie, aby ste videli, či ste postupovali správne.
 • preklad funkcií
  V lekciách je okrem originálneho anglického názvu funkcií uvedený vždy aj názov v českej a nemeckej jazykovej mutácii. Ak bude mať niekto z účastníkov kurzu iný jazyk, doplním preklad.

Naviac:

 • kolektívna atmosféra
  Získate prístup do uzavretej skupiny na Facebooku, kde s ostatnými "spolužiakmi" môžete zdieľať svoje postrehy, diskutovať, klásť otázky... Ak nemáte účet na Facebooku, nevadí - nie je to podmienkou.
 • bonusy
  Súčasťou kurzu je aj bonusová časť. V základných lekciách je to najpodstatnejšie. V bonusoch budú odpovede na vaše otázky, alternatívne riešenia, podrobnejšie nastavenia a pod.

Čo keď sa vám to nebude páčiť, alebo vám môj štýl vysvetľovania nebude vyhovovať? Alebo jednoducho zistíte, že vzorce a funkcie nie sú to pravé pre vás?

Mne veľmi záleží na tom, aby boli všetci moji klienti spokojní. Preto máte 3 dni od oficiálneho začatia kurzu garanciu vrátenia peňazí. Ak sa do 3 dní od oficiálneho začiatku kurzu (vrátane prvého dňa) rozhodnete, že kurz jednoducho nie je to pravé pre vás, bez otázok vám vrátim v plnej výške sumu, za ktorú ste si online kurz zakúpili.

Kurz "Excel - vzorce a funkcie" mal svoju premiéru v roku 2021 a toto vravia prví absolventi:

Bývalá šéfka videla v mojich tabuľkách potenciál a poslala ma na školenie Excel - kontingenčné tabuľky (nebol to Zuzkin kurz). V podstate som sa na ňom dozvedela to isté, ako som vedela už predtým skúšaním. Ale prečo je to tak a prečo to treba spraviť tak, tak to bola stále záhada.
Moje vedomosti sa častejším používaním Excelu zlepšovali a dokázala som si vyhotoviť celkom slušné tabuľky. Niektoré vzorce však naďalej zostávali záhadou. Niektoré trochu pohnevali, potrápili a potom som objavila Zuzkine "Fintičky" na FB. Vyhovoval mi jej štýl vysvetľovania. Tak som u nej absolvovala zopár školení a nakoniec aj Excel - Vzorce a funkcie.
Už to nie je o tom, že skúšam a dúfam 😉 .... keď som sa hnevala pri tvorení tabuliek, lebo nešli podľa mojich predstáv, kolega mi vždy hovoril: "Katka, počítač urobí to, čo mu kážete, nie to, čo chcete."
Teraz viem, čo chcem, aj ako to mám počítaču prikázať 😉 .... Vďaka, Zuzka
Katarína SolčanskáPD DEVIO Nové Sady
Som nadšená z ďalšieho kurzu, ktorý som absolvovala. Všetky kurzy sú spracované tak, aby boli prínosom nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých.
Napriek tomu, že funkcie aktívne používam, v každej lekcii som našla niečo nové. Veľkým prínosom je možnosť pozrieť si lekcie opätovne a získať radu nielen vo FB skupine, ale aj priamo do Zuzany.
Ďakujem, Zuzana.
Marcela Zubaľová
Ďakujem Vám za možnosť naučiť sa hravou formou zas niečo nové. Absolvoval som už niekoľko Vašich kurzov – naposledy kontingenčné tabuľky (tie mi neuveriteľne zjednodušili prácu). Je radosť absolvovať Vaše kurzy. Neviem, kto Vám nadelil do vienka talent zaujať a vysvetliť, lebo spôsob ako to robíte Vy, sa nedá len naučiť.
V poslednom kurze vzorce a funkcie som si zopakoval základné veci a naučil sa jednoduché zásady pre správne zadávanie a používanie vzorcov. Každý deň som sa tešil na email od Vás... čo bude dnes nové. Mal som obavu, ako chcete ukázať to množstvo vzorcov, ktoré Excel obsahuje, ale dokázali ste znovu prekvapiť prístupom neučiť zo všetkého niečo, ale dať výborný základ pre ďalšie objavovanie možností Excelu.
Osobne ma potešila ukážka niektorých funkcií (XLOOKUP, IFS, SORT atď.), ktoré obsahuje verzia Excelu 365 resp. 2019 alebo 2021. Prinútilo ma to uvažovať nad kúpou novšej verzie. Za obrovský benefit považujem aj možnosť kedykoľvek sa k jednotlivým lekciám vrátiť a verte, že často otváram Vaše videá, lebo viem, že som to už niekde videl. Ťaháčiky mám vytlačené a zviazané tak, aby boli vždy po ruke 🙂
Záverom ešte raz obrovské ďakujem a teším sa na ďalšiu možnosť naučiť sa zas od Vás niečo nové.
Marcel TakáčStavebné bytové družstvo I, Košice
V praxi často používam funkcie s viacerými podmienkami, prípadne zložené funkcie. Čo sa týka zložených funkcií, nikdy mi nenapadlo preklikať sa vo vnorených funkciách pomocou okna Argumenty funkcie. A vôbec, od začiatku tohto kurzu som začala častejšie používať toto okno. Doteraz som argumenty vpisovala prevažne z klávesnice. Ak som chcela vedieť viac o danej funkcii, klikla som na podčiarknutý názov funkcie v bublinke, aby sa mi zobrazil postranný pás s Pomocníkom. Tam som si prečítala, ako presne pracuje táto funkcia.
V kurze som si uvedomila aj jednoduchosť práce s dátumami a časom, čo sa týka matematických operácií. Stačí dátum a čas v jednej bunke chápať ako desatinné číslo a už je to easier. 🙂
Videá si určite pozriem znova, keďže nie všetky funkcie používam bežne...
Zuzka, ďakujem Vám za čas a energiu, ktorú ste vložili do prípravy a vedenia kurzu. Teším sa na bonusy.
Som rada, že spracovávate kopec vecí ohľadom Excelu. Existuje veľa postupov kade-tade na internete, ale mám radšej, keď je všetko pod jednou hlavičkou (konkrétne u Vás). Predpokladám, že ešte pribudnú témy, ktorými prekvapíte... 😉
Lýdia Takáčová
Často pracujem v Exceli jednostranne (VBA) a tento kurz je užitočným i pre ľudí ako som ja. V kurze pani Zuzanka rozpráva o vzorcoch a funkciách Excelu, relatívnych a absolútnych odkazoch na bunky, súčte i počtoch, IF, logických funkciách, zreťazení, VLOOKUP a XLOOKUP a oveľa viac.
Tento kurz považujem za veľmi poučný, praktický a užitočný. Je popísaný čistým jazykom a je veľmi zrozumiteľný. Pani Zuzana je dobrá vo vysvetľovaní i ťažšie stráviteľného materiálu a jeho uvedenia do praxe. Získala som toľko nových informácií o funkciách a vzorcovej stránke Excelu!
Kurz sa mi páčil a odporúčam ho každému, kto potrebuje takéto informácie. Oplatí sa kúpiť.
Tina Penkovitzfreelancer
Nebude to znieť skromne, ale v Exceli sa už nepovažujem za začiatočníka. Aj keď som samouk, myslím, že od bežného používateľa Excelu som sa už dávnejšie odpútal. V nemalej miere za to vďačím aj edukačným schopnostiam pani Zuzany Pogranovej. Teda, ja ju oslovujem pani Zuzka, lebo jej osobitný prístup ku svojím „chovancom“ je natoľko jedinečný a ústretový, že si ju jednoducho veľmi rýchlo obľúbite. Absolvoval som už viacero jej online kurzov. Naposledy to bol kurz „Excel – vzorce a funkcie“. Bol som plný očakávania, čo nové sa dozviem. No, zo začiatku to nebol kurz šitý mne na mieru a v prvých lekciách som sa trocha nudil. Ako som už na úvod neskromne podotkol, nejaké základy už mám, takže to bolo pre mňa viac menej opakovanie, ale ako sa hovorí: „Opakovanie je matkou múdrosti!“ Aj keď objektívne musím priznať, že v každej z prvých desiatich lekciách som objavil niečo nové, čo ma potešilo. Približne v polovici kurzu však začalo tých potešení pribúdať. Odrazu som si začal uvedomovať, čo všetko som nevedel o veciach, ktoré som už vedel. Áno, pripúšťam, predošlá veta znie divne, ale je pravdivá. Ako príklad môžem uviesť vnorené funkcie, ktoré neboli pre mňa žiadnou novinkou. Avšak „technika vnárania“, ktorú Zuzka vo svojich videách predstavila, bola pre mňa natoľko inšpiratívna a oslobodzujúca, že som ju okamžite vedel využiť v praxi. Prepracoval a zdokonalil som niektoré svoje výtvory:
napr. =IF(OR($F2="-";$G2="-");0;IF($F2>$G2;3;IF(AND($F2=0;$G2=0);1;IF($F2=$G2;1,5;0))))
No a v 21. lekcii som vďaka čaru dynamických funkcii zistil, že si musím opäť kúpiť novšiu verziu Excelu. Vlastne nemusím, ale chcem. Proste 19ka mi už nestačí.
Online kurz „Excel – vzorce a funkcie“ odporúčam každému, kto sa chce vo svojich zručnostiach v práci s Excelom odpútať od priemeru. Možno bude pre niekoho zrozumiteľnejšie prirovnanie v súvislosti s používaním cudzieho jazyka, kde sa z večného začiatočníka posuniete do úrovne mierne pokročilí. Je obsahovo ideálne vystavaný a každá lekcia zrozumiteľne vysvetlená na konkrétnych príkladoch. V každom prípade považujem tento kurz za vstupnú bránu do odhaľovania tajomstiev čarovného sveta z názvom – EXCEL.
PS: Zabudol som ešte na jeden neoceniteľný benefit, ktorý prinášajú všetky online kurzy od Zuzky. Kedykoľvek, kdekoľvek a čokoľvek si z kurzu môžete pripomenúť alebo zopakovať, keď to budete potrebovať. Hovorím z vlastnej skúsenosti...
Ján Potoček
Slečna Zuzanka, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za Váš kurz "Excel - vzorce a funkcie". Znova som sa naučil veľa dobrých a šikovných trikov. Aj keď ich zabudnem, je možnosť sa kedykoľvek vrátiť k danej problematike. Najčastejšie používam funkciu SUM, ale veľa pre mňa nových funkcií je veľmi užitočných.
Ešte raz ďakujem a kurz vrelo odporúčam začiatočníkom aj pokročilým.
Ladislav Lukáč Ludus, s.r.o., www.ludus.sk
Excel využívam vo svojej práci veľmi často a veľa vecí som sa počas svojej praxe aj naučila - sama, od kolegov, resp. prostredníctvom firemných kurzov.
Napriek tomu som mala občas pocit, že niektoré postupy by som mohla optimalizovať, urýchliť a zefektívniť. Niektoré som si našla na internete, ale Váš kurz bol komplexnejší a ponúkal ucelené postupy, ktoré som mohla ihneď vyskúšať aplikovať v praxi.
Niektoré lekcie boli pre mňa iba zopakovaním toho, čo som už vedela, ale naučila som sa aj veľa nového.
Prínosom boli pre mňa všetky lekcie, ale predovšetkým tie, ktoré sa zaoberali logickými a vyhľadávacími funkciami, ako aj spájaniu a vnoreniu funkcií.
Ďakujem a želám všetko dobré, veľa úspechov.
Iveta Mikušková
Na kurz som šiel po absolvovaní kurzu "Kontingenčné tabuľky", takže som vedel, do čoho idem, a očakával som podobne vysokú latku kvality kurzu "Vzorce a funkcie".
Všetky lekcie boli vysoko profesionálne spracované, neboli dlhé, ani krátke, také akurát. Keďže s Excelom robím pravidelne, nebolo pre mňa všetko úplne nové, ale aj tak sa našli zjednodušenia, ktoré mi v práci pomáhajú a zjednodušujú ju.
Veľmi vyzdvihujem Váš profesionálny prístup k celému kurzu, ci už príprave videí, zadaní na precvičenie, alebo v neposlednom rade aj pomoci a okamžitej reakcii na problém, ak sa vyskytol, či na pomoc, ak ju niekto potreboval. A to nie iba mailom, ale aj vo FB skupine, kde sme o lekciách hovorili a rozoberali ich.
Držím Vám palce v ďalších kurzoch.
Milan Čechwww.sudnyznalec.com
Dobrý deň, pani Zuzka, ak niekto vie naučiť Excel, tak ste to Vy.
Vzácne v sebe spájate vedomosti, vysokú empíriu, ako aj skvelé pedagogické zručnosti a veľmi príjemný ľudský prístup.
Vysoko oceňujem jasné, zrozumiteľné vysvetlenie princípov bez zbytočného balastu, príklady, možnosť vrátiť sa do kurzu aj po jeho skončení, možnosť s Vami komunikovať a riešiť Excel aj mimo kurzov. Každý Váš kurz je skvelý.
Aj keď to niekedy vyzerá, že to bude zopakovanie, tak vždy viem, že tam bude niečo nové, čo ma posúva. A ono to tam vždy je.
Ďakujem pekne a len tak ďalej.
Adriana Krištofová

Akú verziu Excelu potrebujete pre využitie vzorcov a funkcií? 

Nie je to podstatné. Aj keď treba povedať, že každá novšia verzia Excelu prináša nové vylepšené funkcie, ktoré v starších verziách nefungujú. No systém práce je stále rovnaký.

Z toho vyplýva, že ak používate verziu napr. 2007, tak niektoré funkcie, ktoré budú v kurze uvedené, váš Excel nebude poznať. Na druhej strane aspoň uvidíte, čo novšie verzie dokážu a ak sa vám to zapáči, tak vás to možno motivuje k zaobstaraniu si novej licencie Excelu.

Otázky, ktoré možno napadli aj vám: 

Nikdy som so vzorcami a funkciami nepracoval. Je nutná aspoň nejaká základná znalosť?

 • NIE! Kurz ide od úplných základov, preto je vhodný aj pre každého, kto si chce pomocou vzorcov a funkcií uľahčiť prácu v Exceli.

Som v Exceli začiatočníkom. Zvládnem sa naučiť pracovať so vzorcami a funkciami?

 • ÁNO! Keď budete CHCIEŤ, tak to samozrejme zvládnete 🙂 Postačia základné vedomosti pre prácu s Excelom = práca s hárkami, kopírovanie, formátovanie a pod.

 • Kurz neodporúčam úplným začiatočníkom, ktorí s Excelom veľmi nepracujú a používajú ho iba na vpisovanie údajov do už hotových tabuliek.
 • Niektoré nástroje vôbec netreba poznať = napríklad prácu s kontingenčnými tabuľkami, grafy - tie naozaj pri práci so vzorcami a funkciami nepotrebujete.

Je vstup do kurzu časovo obmedzený?

 • NIE! K videám budete mať prístup, kým bude existovať moja stránka. Najbližších pár desaťročí ju rušiť neplánujem. A keby k tomu náhodou došlo, tak určite niečo vymyslím, aby ste mohli videá používať aj potom.

Chcem kúpiť kurz mojim zamestnancom - asi 5 až 7 ľudí. Je možná nejaká hromadná zľava?

 • ÁNO! Ak chcete kurz pre viacej ľudí, napíšte mi e-mail (kontakt tu) s presným počtom osôb. Do 24 hodín vám zašlem cenovú ponuku.

Je dôležité, akú verziu Excelu používam? Mám Excel 2007.

 • ÁNO i NIE! Videá sú natočené v slovenskej verzii Excel 2019 a 365, ale princíp je rovnaký. V staršej verzii Excelu však niektoré funkcie nie sú.

Používam nemeckú verziu Excelu. Je to problém?

 • NIE! Funkcie sú síce v niektorých jazykových mutáciách Excelu preložené, ale to nevadí. Systém je stále rovnaký. V lekciách uvádzam aj preklad funkcií v českom a nemeckom Exceli. Ak bude niekto z účastníkov používať inú jazykovú mutáciu, doplním preklad aj v tom jazyku. 

Tento termín mi nevyhovuje. Plánujete kurz spustiť aj inokedy?

 • NEVADÍ! Do kurzu sa môžete prihlásiť teraz a videá si pustíte potom, keď budete mať čas. Prístup k videám vám ostáva aj po skončení kurzu. Nie je nutné sa každý deň zapojiť.
 • Kurz plánujem spustiť opätovne, ale z časových dôvodov iba raz v roku.

Máte nejaké iné otázky? Napíšte mi. Rada odpoviem.

Kliknutím na tlačidlo budete presmerovaní na objednávkový formulár. Môžete zaplatiť kartou, online prevodom alebo bankovým prevodom. Hneď po tom, ako mi príde platba od Vás, obdržíte na Váš e-mail podrobnejšie informácie. Pri platbe kartou alebo online prevodom to bude IHNEĎ (cca. do 15 minút). Pri platbe bankovým prevodom to väčšinou trvá 1 - 2 dni.